Pogorszenie nastrojów w branży kompozytów

Pogorszenie nastrojów w branży kompozytów
Kompozyty uważane są dość powszechnie za materiały o ogromnym potencjale, który wykorzystać można w różnorodnych aplikacjach, m.in. w branży motoryzacyjnej, budowlanej, lotniczej czy elektronicznej. Czwarta edycja badań przeprowadzonych przez niemieckie organizacje sektora kompozytów skupionych pod egidą Composites Germany (AVK, CFK Valley, CCeV oraz VDMA) przynosi nowe dane na temat kondycji branży i nastrojów panujących w firmach.

Podobnie jak w poprzednich badaniach, także teraz respondenci oceniają sytuację w branży jako pozytywną. Jednak o ile w trzeciej edycji ok. 90 proc. ankietowanych określało kondycję branży jako "dość dobrą" lub "bardzo dobrą", o tyle w najnowszym sondażu ten pogląd podzielało już tylko dwie trzecie respondentów. Composites Germany zauważa, iż spadek nastrojów był oczekiwany ze względu na bardzo wysoki poziom optymizmu widoczny w poprzedniej edycji badań. Ankietowani szczególnie krytycznie oceniali sytuację w Europie (za wyjątkiem Niemiec), lepiej natomiast oceniano sytuację na rynku światowym.

Co istotne, uczestnicy badania generalnie oceniają przyszłość branży pozytywnie. Ok. 90 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja pozostanie bez zmian lub poprawi się w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Pozytywna ocena sytuacji ekonomicznej oraz perspektyw na przyszłość wiążą się z konkretnymi zamierzeniami przedsiębiorców. Blisko 30 proc. respondentów planuje w 2015 zatrudnić nowych pracowników, podczas gdy zaledwie 10 proc. zamierza zmniejszyć liczebność załogi. Równie dobrze prezentują się plany inwestycyjne firm - ok. dwie trzecie respondentów chce w bieżącym roku przeprowadzić projekty inwestycyjne.

Podobnie jak w poprzednich edycjach badań, także obecnie największe tempo wzrostu spodziewane jest w obszarze kompozytów węglowych - takiej odpowiedzi udzieliło ok. 50 proc. respondentów. Pod względem obszarów o największym potencjale wzrostu wskazywano na Niemcy oraz Azję.

Po raz pierwszy ankietowani udzielali w tej edycji badań odpowiedzi na pytanie o segmenty rynku o największym potencjale wzrostu. Za najbardziej przyszłościową uznano branżę samochodową i lotniczą, dobre perspektywy dostrzegane są również dla energetyki wiatrowej.

Podsumowując czwartą edycję badań, Composites Germany wskazuje, że choć sytuacją rynkowa oraz kondycja poszczególnych przedsiębiorstw jest oceniana gorzej niż poprzednio, to generalna ocena w obu aspektach pozostaje pozytywna, zaś spadek nastrojów był nieunikniony ze względu na euforyczne odpowiedzi udzielane w poprzedniej edycji badań.

Kolejny raport nt. sytuacji w branży kompozytów Composites Germany planuje opublikować w lipcu br.

Composites Germany


Czytaj więcej: Kompozyty 166 Analiza 233