Polacy i Rumuni wytwarzają najmniej śmieci w UE

Polacy i Rumuni wytwarzają…
Z danych opublikowanych (23.01.2018) przez Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) wynika, że przeciętny obywatel Unii Europejskiej wytworzył w 2016 r. średnio 480 kg odpadów komunalnych.

Eurostat to urząd Komisji Europejskiej z siedzibą w Luksemburgu zajmujący się sporządzaniem prognoz i analiz statystycznych dotyczących obszaru Unii Europejskiej i EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu obejmujące Islandię, Liechtenstein, Norwegię i Szwajcarię).

Około 10% wszystkich odpadów wytwarzanych w Europie stanowią odpady komunalne wytwarzane głównie przez gospodarstwa domowe oraz w mniejszym stopniu także przez małe przedsiębiorstwa, szkoły czy szpitale. I chociaż odsetek ten wydaje się być stosunkowo niewielki, to odpady komunalne mają poważny wpływ na nasze zdrowie i jakość życia w sposób bezpośredni i pośredni. Niewłaściwa gospodarka odpadami przyczynia się bowiem do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza oraz bezpośrednio wpływa na wiele ekosystemów i gatunków.

Za składowisk odpadów uwalnia się metan - silny gaz cieplarniany przyczyniający się do powstawania zmian klimatycznych. Metan powstaje w związku z obecnością na składowiskach mikroorganizmów i odpadów biodegradowalnych, takich jak żywność czy papier. W zależności od konstrukcji, składowiska mogą również powodować zanieczyszczenie gleby i wody.

Jak jednak podaje Eurostat, coraz więcej odpadów poddawane jest recyklingowi lub kompostowaniu, a mniej trafia na składowiska.

Najmniej śmieci wytwarzają Rumuni i Polacy

Najmniej śmieci (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) wytwarzają Rumuni (261 kg) oraz Polacy (307 kg), najwięcej zaś Duńczycy (777 kg) znacznie wyprzedzając obywateli Malty, którzy „wyprodukowali” w 2016 r. 647 kg odpadów. Eurostat podaje, iż liczby te odzwierciedlają różnice w przyjętych wzorcach produkcji i konsumpcji oraz zasobności poszczególnych społeczeństw, a także sposobów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Według danych Eurostatu ilość wytwarzanych odpadów w większości europejskich krajów sukcesywnie się zmniejsza. Jeszcze w 2010 średnia unijna wynosiła 504 kg na osobę (szczegółowe dane w tabelce). W 2011 wskaźnik ten spadł poniżej poziomu 500 kg, a od 2013 utrzymuje się wynosi ca. 480 kg. Warto wspomnieć, iż jeszcze kilkanaście lat temu (2002) średnia ta wynosiła 527 kg na osobę.

Zwiększa się poziom odzysku odpadów

Wg Eurostatu, niemal połowę (47%) wszystkich zebranych odpadów komunalnych udaje się poddać recyklingowi (30%) i kompostowaniu (17%). Nadal jednak 27% śmieci jest spalanych, a 25% zalega na składowiskach. Eurostat dodaje jednak, iż zarysowuje się wyraźna tendencja do zmniejszania ilości składowanych odpadów, ponieważ poszczególne kraje stopniowo implementują alternatywne sposoby ich przetwarzania. Niestety urząd nie poinformował czy procesy spalania śmieci związane były z odzyskiem energii.

W gronie państw członkowskich zdecydowanymi liderami w zakresie recyklingu i kompostowania są Niemcy (66%), powyżej kreski są również obywatele Austrii (59%), Belgii (54%), Holandii (53%) i Włoszech (51%).

Unia Europejska (28 krajów) 504 498 485 478 479 481 480
Dania bd. 781 791 790 789 789 777
Norwegia 469 485 477 496 423 421 754
Szwajcaria 708 689 694 702 730 725 720
Islandia 484 495 511 516 535 588 656
Malta 601 589 591 582 600 624 647
Cypr 689 672 657 618 614 638 640
Niemcy 602 626 619 615 631 632 626
Luksemburg 679 666 652 616 626 607 614
Austria 562 573 579 578 566 560 564
Holandia 571 568 549 526 527 523 520
Francja 534 534 527 520 519 517 510
Finlandia 470 505 506 493 482 500 504
Grecja 532 503 495 482 488 488 497
Włochy 547 529 504 491 488 486 495
Słowenia 490 415 362 414 432 449 466
Litwa 404 442 445 433 433 448 444
Hiszpania 510 485 468 454 448 456 443
Szwecja 439 449 450 451 438 447 443
Turcja 407 416 410 406 405 400 426
Belgia 456 456 444 437 426 412 420
Łotwa 324 350 323 350 364 404 410
Bułgaria 554 508 460 432 442 419 404
Chorwacja 379 384 391 404 387 393 403
Macedonia 351 357 381 384 370 380 385
Węgry 403 382 402 378 385 377 379
Estonia 305 301 280 293 357 359 376
Słowacja 319 311 306 304 320 329 348
Czechy 318 320 308 307 310 316 339
Polska 316 319 317 297 272 286 307
Serbia 363 375 364 336 299 259 268
Rumunia 313 259 251 254 249 247 261
Bośnia i Hercegowina 332 340 340 311 bd. bd. bd.
Irlandia 624 617 587 bd. bd. bd. bd.
Czarnogóra bd. 544 514 508 551 533 bd.
Portugalia 516 490 453 440 453 bd. bd.
Wielka Brytania 509 491 477 482 482 485 bd.
Kosowo bd. bd. 417 399 bd. 178 bd.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016


JL
na podst. Eurostat - Municipal waste statistics