Polimery biodegradowalne pochodzenia naturalnego

Większe zainteresowanie wzbudziły kopolimery kwasu hydroksymasłowego (HB), które w wyniku kopolimeryzacji blokowej z kwasem hydroksywalerianowym (HV) doprowadzają do powstania kopolimeru PHB/V.
Na skalę przemysłową kopolimery te są produkowane przez bakterie Alcaligenes eutrophus w procesie fermentacyjnym z glukozy (90%), kwasu propionowego (8%) i soli mineralnych (2%). W momencie gdy kopolimer zostanie zgromadzony w komórkach jako materiał zapasowy i osiągnie 80% ,,suchej masy bakterii” zostaje wyodrębniony dzięki procesowi ekstrakcji z komórek gdzie następnie jest przeprowadzany proces oczyszczania, a otrzymany biopolimer poddany jest granulacji. Kopolimer ten został wprowadzony na rynek przemysłowy przez koncern ICI pod nazwą handlową BIOPOL (Zeneca Bio Products).

BIOPOL znalazł głównie zastosowanie do produkcji folii, kubków, tacek, oraz produkcji butelek do wyrobów kosmetycznych bądź farmaceutycznych. Przeprowadzone badania w różnych warunkach potwierdzają jego biodegradowalność. Szybkość rozkładu jest uzależniona ściśle od parametrów otoczenia, aktywności bakterii oraz od samego kształtu polimeru. Otrzymywanie biopolimerów jest najbardziej korzystne z punktu widzenia ekologicznego, ponieważ synteza jak i proces biodegradacji jest prowadzony przy udziale mikroorganizmów

Podsumowanie

W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w dziedzinie produkcji materiałów polimerowych ulegających biodegradacji. Przez cały czas prowadzone są badania nad tym, aby otrzymywane polimery posiadały doskonałe właściwości fizykochemiczne, a ich produkcja na skalę przemysłową była bardziej ekonomiczna.