Polowat zbuduje kompleks produkcyjny płatków PET

Firma IMP Polowat zamierza wybudować w Świdnicy fabrykę. Zakład będzie się specjalizował w produkcji płatków PET, a następnie jego polikondensacją mającą na celu zwiększenie lepkości granulatu.

Obiekt, który postawi Polowat stanie na 2,6 hektarach powierzchni w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Będzie to trzecia fabryka, którą koncern uruchomi w naszym kraju. Pierwsze dwie znajdują się w Bielsku Białej i Łęczycy. Inwestycja ma zostać zakończona w czerwcu przyszłego roku. Jej koszt to ponad 4 mln euro.

Firma IMP Polowat działa w naszym kraju od dziewięciu lat. Głównym przedmiotem jej działalności jest przerób odpadowych butelek PET na płatki PET. Należąca do niej i zlokalizowana w Bielsku Białej linia do przerobu butelek PET to jedna z najnowocześniejszych tego typu instalacji na świecie. Posiada zdolność przerobową dochodzącą do 18 tys. ton butelek PET rocznie. Płatki PET, dzięki wysokiej jakości są kierowane głównie na eksport do odbiorców zlokalizowanych w sektorze produkcji włókna poliestrowego. Od marca ubiegłego roku w Łęczycy działa też fabryka produkcji płatków PET, która zwiększyła zdolności przerobu IMP Polowat do 32 tys. ton butelek PET w ciągu roku.

Technologia stosowana przez IMP Polowat polega na praktycznie neutralnej dla środowiska obróbce fizyczno-mechanicznej odpadowych butelek PET. Warto wiedzieć, że tego typu proces technologiczny jest bardzo rozbudowany i wieloetapowy. Wpierw następuje tu dokładnego oczyszczeniu butelek z wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń powierzchniowych. Następnie butelki poddawane są procesom mycia oraz wysortowania wszelkich innych materiałów niż PET, które mogły pojawić się pomiędzy sprasowanymi butelkami PET. Podobnie sortowane są butelki w kolorach innych niż poddawanych obróbce w danym momencie.

Kolejnym etapem, istotnie zmieniającym cechy butelek PET jest ich rozdrobnienie. Rozdrobniony materiał poddawany jest dalszemu myciu i wielokrotnemu płukaniu. W tym czasie również ma miejsce oddzielenie poliolefin pochodzących z nakrętek. Kolejne etapy procesu to suszenie oraz oddzielenie z płatków ostatnich niepożądanych zawartości, tj. drobnych opiłków metalu oraz pyłu powstałego w procesie rozdrabniania.

IMP Polowat wchodzi w skład Grupy Perruzo. Liczy ona w tej chwili 12 zakładów produkcyjnych rozlokowanych we Włoszech, Polsce, Rumunii oraz Tunezji.