Polscy przetwórcy tworzyw walczą o foliówki

Polscy przetwórcy tworzyw walczą o foliówki
Publikujemy stanowisko Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych ws. propozycji KE zmierzającej do ograniczenia stosowania lekkich toreb foliowych na zakupy.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych skupia przedsiębiorców o łącznym zatrudnieniu około 8 tys. osób oraz obrotach rocznych ponad 5 mld złotych. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Przetwórców Tworzyw Sztucznych EuPC oraz Konfederacji Lewiatan.

Związek krytycznie odnosi się do propozycji Unii Europejskiej odnośnie tzw. lekkich torebek foliowych na zakupy o grubości poniżej 50 mikronów. Wniosek UE ma na celu ograniczenie zużycia torebek poprzez zezwolenie na odstępstwo od artykułu 18 dyrektywy 94/62/EC, który obecnie reguluje swobodę wprowadzania opakowań na rynek. PZPTS popiera inicjatywę ograniczenia nieodpowiedzialnego postępowania z opakowaniami, w tym także lekkimi torbami foliowymi na zakupy. Promujemy ponowne zastosowanie torebek foliowych oraz podwyższanie poziomu ich odzysku i recyklingu w celu całkowitego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Jednocześnie nie możemy się zgodzić z propozycją dyskryminacji produktów z tworzyw sztucznych i uważamy, że narusza podstawowe zasady funkcjonowania rynku wewnętrznego.

W naszej ocenie UE powinna zrobić więcej w celu wsparcia dobrowolnych inicjatyw takich jak np. V Bags Europe, dobrowolne zobowiązanie branży do uregulowania obrotu oraz ograniczenia ilości wprowadzanych w UE torebek foliowych.

Uważamy, że ta propozycja Komisji Europejskiej jest oczywistym naruszeniem zasady proporcjonalności, wniosek ma na celu zmniejszenie zużycia "lekkich toreb plastikowych", ale może umożliwić sytuacje, w których państwa członkowskie mogą zakazać stosowania tych produktów.