Polscy przetwórcy tworzyw walczą o foliówki

Według Związku propozycja ta ma na celu zalegalizowanie sytuacji we Włoszech, gdzie torebki tylko biodegradowalne i kompostowalne są dopuszczone do obrotu. Uregulowania we Włoszech sprzyjają dystrybucji biotworzyw ponad konwencjonalnymi polimerami nie biorąc pod uwagę końca życia produktu, gdzie wiadomo , że nawet niewielka ilość biopolimerów może zanieczyścić większą partię tworzyw czyniąc ją niezdolną do procesu recyklingu. Propozycja UE legalizuje tego rodzaju działania. Jednakże torebki biodgradowalne także mogą być przyczyną zaśmiecania środowiska i nie ulegną biodegradacji w krótkim czasie zarówno w środowisku lądowym jak i morskim.

W niektórych krajach UE jak np. Niemcy nie ma problemu zanieczyszczeń torbami foliowymi. Obecnie w Niemczech odzyskuje się 98 proc. opakowań z tworzyw sztucznych. Dzieje się tak dzięki skutecznemu systemowi odzysku wspartemu kaucjonowaniem butelek PET i wysokiej świadomości ekologicznej społeczeństwa niemieckiego.

Polska jest dopiero w fazie wdrażania odpowiednich przepisów, jednakże w naszej ocenie odpowiedni system odzysku przy prawidłowym wspomaganiu recyklingu wraz z jednoczesną edukacją społeczeństwa doprowadzi do zadowalających wyników. Wyłączanie, bądź dyskryminowanie pewnych produktów, czy opakowań nie spowoduje oczekiwanych efektów. Dodatkowo badania wskazują, że torebki foliowe stanowią wagowo mniej niż 1 proc. ogółu opakowań wprowadzanych na rynek, z punktu widzenia zagospodarowania odpadów opakowań jest to zupełnie marginalne.

Odnosząc się do kwestii oceny przez Komisję Europejską ograniczenia emisji CO2 w przypadku zakazu stosowania lekkich torebek foliowych na zakupy, pragniemy wskazać za EuPC istotny błąd w informacji. Komisja Europejska podaje, że w przypadku zakazu emisja CO2 zmniejszy się o 147,6 miliona ton. W rzeczywistości poprawna liczba to 1,44 miliona ton, stukrotnie mniejsza, co w istotny sposób zmienia obraz raportu.

Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych jest gotowy do współpracy z organami administracji państwowej w celu utrzymania odpowiednich poziomów wprowadzania oraz zużycia lekkich torebek foliowych na zakupy