Powłoki barierowe w opakowaniach kartonowych

Powłoki barierowe w opakowaniach kartonowych
Jak wykazały badania, karton wyprodukowany w procesie recyklingu może zawierać nawet do tysiąca miligramów substancji pochodzących z oleju mineralnego na 1 kilogram produktu. Oleje mineralne zawierają związki węglowodorowe, które mogą przemieszczać się z kartonu do zapakowanych produktów spożywczych, a następnie gromadzić się w ciele człowieka, powodując m.in. stany zapalne wątroby i węzłów chłonnych.

Zagrożenie stanowią nie tylko opakowania wyprodukowane metodą recyklingu, ale również pudełka kartonowe uzyskane z włókien świeżego drewna, w przypadku gdy są przechowywane w papierze pochodzenia makulaturowego.

Zjawisko migracji może przy tym może zachodzić nawet bez kontaktu pomiędzy żywnością a kartonem. Niektóre pozostałości oleju mineralnego odparowują już w temperaturze pokojowej. Mieszanina gazów rozprasza się w opakowaniu i wytrąca się na zapakowanych w kartonie produktach spożywczych.

- Analizy laboratorium kantonalnego w Zurychu wykazały, że w temperaturze pokojowej około 30 proc. wszystkich substancji migrujących wnikało do żywności w ciągu dwóch miesięcy - mówi Heiko Diehl z firmy BASF.

Szczególnie zagrożone są takie produkty, jak mąka, ryż i mieszanki do pieczenia, ponieważ mogą one pochłaniać większe ilości substancji pochodzących z olejów mineralnych.

- Jeżeli zanieczyszczenia wnikną do żywności, w żaden sposób nie można ich już usunąć lub zneutralizować, nawet poprzez mycie albo gotowanie - twierdzi Diehl.

Firma BASF opracowała szereg różnorodnych rozwiązań w zakresie substancji zaporowych chroniących wewnętrzną powierzchnię opakowań kartonowych. Te wyjątkowo cienkie powłoki wykonane są z polimerów, czyli makromolekuł zbudowanych z wielu mniejszych cząsteczek. Powłoki zaporowe, których grubość wynosi 10-15 mikrometrów (dla porównania grubość włosa waha się w granicach 120 mikrometrów), zapewniają ochronę przed szkodliwymi substancjami przez okres do trzech lat. Dzięki temu produkty takie jak np. makaron - pozostające w opakowaniach średnio przez 15 do 24 miesięcy - zyskują dobrą ochronę przed szkodliwymi substancjami.


brak
 

Chemikalia, środki uszlachetniające, tworzywa sztuczne, poliuretany

Polska