Pozbywanie się odpadów z tworzyw może być łatwiejsze

Pozbywanie się odpadów z tworzyw…
Naukowcy brytyjscy zaproponowali technologię, które może stać się kluczem do rozwiązania jednego z najważniejszych problemów ekologicznych - pozbycia się odpadów z tworzyw sztucznych.

Badaczom z Uniwersytetu w Londynie udało się przekształcić sacharozę (związek organiczny z grupy węglowodanów) z szybko rosnących drzew i traw w duże molekuły - polimery, które wykorzystuje się w produkcji tworzyw sztucznych.

Większość rodzajów tworzyw sztucznych produkuje się z ropy naftowej i teraz potrzeba setek lat, aby rozłożyły się one w naturalnych warunkach. Dostępne na rynku niektóre rodzaje opakowań z biotworzyw, np. kukurydzy "gniją" szybciej, ale mimo to o wiele dłużej niż nowe polimery. Opakowanie z nowo odkrytego polimeru rozpada się na organiczne składniki w ciągu kilku miesięcy. Co więcej, bez obawy można je zmieszać z organicznymi odpadami, by uzyskać kompost. W chwili obecnej naukowcy rozpoczęli przygotowania do zastosowania nowego polimeru w produkcji masowej. Produkty z tworzyw sztucznych, uzyskanych z sacharozy, pojawią się na półkach sklepowych w ciągu najbliższych 5 lat.

Na produkcję tworzyw sztucznych przeznacza się do 7 proc. światowego zużycia ropy naftowej i gazu. Roczna produkcja tych materiałów na świecie wynosi ponad 150 milionów ton.