Priorytety utrzymania ruchu i produkcji

Priorytety utrzymania ruchu i produkcji
Analizy krytyczności maszyn i systemów oraz analizy przyczyn źródłowych problemów w działach utrzymania ruchu i produkcji mają kluczowe znaczenie dla powodzenia codziennej współpracy. Są one punktem wyjścia do wdrożenia odpowiednich programów optymalizacyjnych. Na tę tematykę warto spojrzeć poprzez ustalenie odpowiedzialności pomiędzy produkcją a utrzymaniem ruchu, budowę rankingu krytyczności maszyn i instalacji, budowę algorytmu decyzyjnego dla priorytetyzacji prac technicznych w systemie produkcji oraz rozwiązywanie problemów wybraną metodą RCFA.

Analizie tych zagadnień będą służyły warsztaty managerskie "Priorytety Utrzymania Ruchu i Produkcji" wraz z modułami rozszerzonymi: "Analizy krytyczności maszyn i systemów" oraz "Analizy przyczyn źródłowych problemów w UR i Produkcji", które odbędą się w Łodzi w dn. 27-28 listopada br. Warsztaty będą miały charakter praktyczny. Po uprzednim przygotowaniu teoretycznym i warsztatowym, uczestnicy będą mieli możliwość wspólnej analizy działań optymalizacyjnych przeprowadzonych w fabryce Dell Products Poland i obserwacji odnowionych procesów na żywo.

Seminarium organizowane jest przez redakcję kwartalnika "Industrial Monitor" oraz konsultantów z BalticBerg Consulting w ramach Akademii Produkcji i Utrzymania Ruchu. Szczegółowy program oraz dodatkowe informacje o warsztatach można znaleźć na stronie organizatora.

Czytaj więcej: Szkolenia 56 Maszyny 481