Producenci polistyrenu nie chcą rezygnować z HBCD

Producenci polistyrenu nie chcą rezygnować z HBCD
Według informacji podanych przez portal Plasteurope, kilku dużych europejskich producentów EPS utworzyło konsorcjum lobbujące na rzecz przedłużenia okresu stosowania heksabromocyklododekanu (HBCD) jako uniepalniacza w polistyrenowych materiałach izolacyjnych. W lutym członkowie grupy - Versalis, Ineos, StyroChem oraz polski Synthos - złożyli w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów ECHA stosowny wniosek, który zostanie rozpatrzony do końca br.

HBCD został na mocy Konwencji Sztokholmskiej określony jako trwałe zanieczyszczenie organiczne i po 21 sierpnia 2015 roku substancja nie będzie mogła być stosowana na terenie UE. Jednakże w przypadku uwzględnienia argumentów firm, które złożyły petycję, pozwolenie na użytkowanie uniepalniacza w piankach polistyrenowych wykorzystywanych w izolacjach zostałoby wydłużone do 2019 roku; przy czym materiały zawierające HBCD musiałyby być w specjalny sposób oznaczone, a odpady nie mogłyby być wykorzystywane w recyklingu.

Materiały izolacyjne zawierające HBCD już teraz są niedostępne na terenie Szwajcarii, gdzie od maja br. zacznie obowiązywać ustanowione przez lokalną organizację EPS Verband Schweiz zalecenie eliminacji HBCD z obrotu. Najwięksi producenci szwajcarscy już od 1 stycznia przestawili się na produkty nie zawierające tego związku, a od połowy roku wszystkie eksportowane do Szwajcarii materiały z PS będą musiały spełniać to kryterium. Także członkowie niemieckiego stowarzyszenia IVH planują wprowadzenie analogicznej regulacji.

Alternatywą dla HBCD są uniepalniacze polimerowe PolyFR, są one jednak droższe i wymagają użycia większej ilości substancji. Najwięksi producenci EPS i XPS podążają jednak za zmianami wymuszanymi przez regulacje i pracują nad wprowadzeniem nowych technologii. Jak informuje Plasteurope, standard wyznacza w tym zakresie m.in. firma BASF, która już teraz oferuje polistyrenowe materiały izolacyjne z dodatkiem PolyFR, a od 1 marca całkowicie wycofała HBCD ze swojej oferty produktowej.