Projekt badawczo - rozwojowy poświęcony biodegradowalnym tworzywom

Projekt badawczo - rozwojowy poświęcony biodegradowalnym tworzywom
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu realizuje projekt badawczy poświęcony biodegradowalnym tworzywom.

Projekt, nad którym pracują naukowcy nosi tytuł „Ulegające biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze". Koniec projektu zaplanowany jest na 2013 r. Badanie jest dofinansowywane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju kwotą 1,95 mln zł.

Tworzywa biodegradowalne są obecnie istotnym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska. Są alternatywnym rozwiązaniem dla tworzyw niebiodegradowalnych, których odpady stanowią duży problem. Zastępowanie tradycyjnych tworzyw z surowców petrochemicznych polimerami odnawialnymi i ulegającymi degradacji w środowisku naturalnym jest coraz częściej zauważalne, chociaż nie wszędzie jest to możliwe. Mimo coraz głośniejszych opinii, że kompostowanie i biorozkład polimerów jest "marnowaniem" energii włożonej w ich wytworzenie w wielu przypadkach stosowanie ich jest konieczne ze względów ekologicznych.

Większość polimerów biodegradowalnych jest jak na razie zbyt droga aby mówić o masowym ich wykorzystywaniu. Mimo tego prowadzone są prace nad ich dalszym rozwojem. Najpopularniejszym materiałem tego typu jest skrobia modyfikowana (TPS), która odznacza się niską ceną, dobrą dostępnością na rynku i jest jedynym jak dotychczas polimerem biodegradowalnym, mogącym konkurować z tradycyjnymi termoplastami. Jego wadą jest jednak brak możliwości jej przetwarzania w postaci czystej oraz słabe właściwości mechaniczne, co powoduje, że nie nadaje się on na wszelkiego rodzaju opakowania i folie.

Projekt badawczo - rozwojowy poświęcony biodegradowalnym tworzywom


W związku z tym celowym jest podjęcie odpowiedniej modyfikacji skrobi, doboru odpowiednich dodatków, w celu możliwości jej przetwarzania tradycyjnymi metodami przetwórczymi. I na tym polega projekt realizowany przez Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu.

Dobór składników receptury pozwoli w ramach badania na określenie wymaganych cech wytrzymałościowych i fizykochemicznych wyrobów z TPS. Ważnym zagadnieniem jest też opracowanie odpowiednich warunków zarówno otrzymywania tworzywa biodegradowalnego na bazie skrobi jak i jego późniejszego przetwórstwa do gotowego wyrobu. Powyższe zadania są tematem realizowanego projektu, w którym badaniu zostanie poddana plastyfikowana skrobia, modyfikowana pod kątem ułatwienia jej przetwórstwa i osiągnięcia właściwości mechanicznych odpowiednich dla folii opakowaniowych.

Badanie pozwoli tez ograniczyć niekorzystny wpływ wilgoci na materiały skrobiowe. Wynikiem projektu będzie poznanie wpływu wybranych plastyfikatorów na właściwości przetwórcze skrobi oraz wpływu dodatków na jej właściwości wytrzymałościowe. Badania mechanizmów oddziaływania poszczególnych składników kompozytu miedzy sobą jest kluczowym aspektem w otrzymaniu dobrego jakościowo i akceptowalnego na rynku surowca przeznaczonego do wytłaczania folii biodegradowalnej.

Zadanie, którego podjął się Instytut zakłada także poznanie zagadnień związanych z przetwórstwem opracowanego tworzywa biodegradowalnego i określenie wytycznych do otrzymywania z TPS wyrobów foliowych metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem oraz folii wylewanej (cast). Wytyczne te będą ukierunkowane na produkcję w skali półprzemysłowej i przemysłowej, co niewątpliwie jest nowością w zakresie prac nad tworzywami skrobiowymi.
Forum

Takakanta

Program ERP do produkcji z wtryskiem - czego używacie? 2018-05-23

Uzialas

Tworzywo - poliketon 2018-05-15

Recykling_tworzyw

Szukam Inwestora - Recykling Tworzyw Sztucznych 2018-05-12

Pawel11

Mobilny pochłaniacz oparów podczas przetrysku 2018-05-08

Zaptech16

PC ABS i HIPS 2018-05-08

Reportaże