Przezbrajanie starszych wtryskarek i zarządzenie olejem

Przezbrajanie starszych wtryskarek i zarządzenie olejem
Przezbrajanie starszych wtryskarek w celu zarządzania olejem może być w niektórych przypadkach zadaniem dość skomplikowanym, ale niezbędnym dla jakiejkolwiek dalszej produkcji. Dlatego warto dowiedzieć się o zasadach rządzących tym zagadnieniem.

Doświadczenia wielu przetwórców pokazują, że w przypadku starszych wtryskarek opłacalne staje się wprowadzenie przezbrojenia filtracji, tak aby umożliwić zarządzanie płynami. Wszystkie przezbrojone maszyny szybko reagują wtedy bezusterkową pracą. Oczywiście może dojść do awarii mocno uszkodzonych już elementów konstrukcyjnych, jednak każdy wbudowany na nowo element jest w stanie uzyskać natychmiast optymalną ochronę przed zużyciem.

Wszystkie dotychczasowe argumenty przemawiające za tym, że starsze maszyny z uwagi na ich mniejsze tolerancje wytwórcze nie potrzebują filtracji bardzo dokładnej są błędne. Właśnie w przypadku starszych maszyn przezbrojenia na filtrację o dokładności 3 mikronów i o odpowiedniej wielkości cyrkulacji zamortyzowały się dzięki bezusterkowej pracy.

Dla Klausa Lange, autora książki „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek” przykładem do analizy była maszyna firmy Krauss-Maffei KM 350/2300, rok produkcji 1993.

Maszyna firmy Krauss-Maffei KM 350/2300, rok produkcji 1993.

Maszyna ta została wyposażona w system filtracji ciśnieniowej o dokładności 3 mikronów i odpowiednie przyłącza do przepłukiwania usytuowane na zbiorniku pomp. Była napełniana przez filtr 3 mikronów, a podczas uruchamiania przepłukiwana w ciągu tygodnia przez filtr 1 mikron. Nie wystąpiła żadna awaria w układzie hydraulicznym. Okresy trwałości filtrów podczas całego okresu pracy wynoszą przeciętnie ok. 3833 godzin pracy.

Po przebudowie tej maszyny na filtrację bardzo dokładną osiąga ona przeciętną klasę czystości 16/12/06. Przeciętny okres trwałości filtra wynosi 3400 godzin pracy. Po przebudowie dokonanej dziewięć lat temu nie doszło do żadnej awarii hydraulicznej. Wcześniej konieczna była co dwa lata wymiana uszczelek w multiplikatorach ciśnienia oraz cylindrach przemieszczania.

Przy przezbrajaniu starszych maszyn każda maszyna musi być rozpatrywana indywidualnie, aby w oparciu o schemat hydrauliczny i warunki wbudowania poszczególnych komponentów układu możliwe było znalezienie optymalnego rozwiązania. Problemem przy dodatkowym wyposażaniu maszyny w filtr w odgałęzieniu jest podłączenie dodatkowego punktu zasysania dla zasilania olejem ze zbiornika, gdy jest on napełniony. Zalecane jest tutaj wykorzystanie do montażu momentu najbliższej wymiany oleju.

Przy ustalaniu koncepcji filtracji dla wyposażenia uzupełniającego zawsze należy zwracać uwagę na zastosowanie wystarczająco dużych wymiarów.

Konieczne jest zapamiętanie jednej podstawowej rzeczy. Otóż jeśli wielkość powierzchni filtra zostaje podwojona, to cena zakupu wzrasta o ok. 40 proc., ale trwałość filtra zwiększa się 2,5-krotnie. Dzięki temu filtr, który jest nieco droższy przy zakupie, w eksploatacji okazuje się znacząco tańszy.

Przy każdym wyposażaniu uzupełniającym ważne jest równoległe oczyszczenie maszyny przy pomocy filtra w odgałęzieniu o dokładności od 1 do 3 mikronów. Tylko w ten sposób można najszybciej uzyskać pożądany poziom klasy czystości przerywając wzrost ilości cząstek zanieczyszczeń tworzących się na „zasadzie kuli śnieżnej”.

Na poniższym rysunku prezentacja przykładu zmiany koncepcji filtracji w maszynie SGA 275

Zmiana koncepcji filtracji w maszynie SGA 275

Koncepcja filtracji tej maszyny była zmieniana z pierwotnej 10/12 mikronów na 6 mikronów i dalej na 3 mikrony. Miejsce wbudowania filtrów zostało zoptymalizowane. W pierwszych latach na maszynie tej dochodziło do częstych awarii zespołów hydraulicznych, co było związane z dużą ilością produktów starzenia oleju. Po przezbrojeniu na poziom filtracji 6 mikronów awarie ustały, ale zużycie filtrów nieco wzrosło. Dopiero po przejściu na filtrację z dokładnością 3 mikronów zakłócenia przestały niemal występować.

Zniknęły też produkty starzenia oleju, a okresy trwałości filtrów zwiększyły się do akceptowanych 2.000 do 4.000 godzin pracy.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”.