Przyszłość piwa w butelkach PET

Przyszłość piwa w butelkach PET
Konsumpcja piwa w butelkach PET będzie rosnąć w tempie 5,3 proc. rocznie i w 2015 r. osiągnie poziom 7,7 mld sztuk.

Badanie na temat przyszłości światowego rynku piwa w PET przedstawiła agencja Pira. W tej chwili piwo w PET sprzedaje się w ilości ok. 6 mld sztuk rocznie. Udział butelek PET stanowi 2 proc. wszystkich opakowań do piwa. Głównym motorem napędzającym rozlewanie tego alkoholu w butelki z tworzyw będzie zdaniem analityków z Pira, dalsza chęć penetrowania tych obszarów, które według browarów, właścicieli marek i przetwórców nie nadają się do stosowania szkła. Tej wartości przyznano 4,1 punktu w specjalnym badaniu, w którym wzięli udział przedstawiciele browarów, właściciele marek i producenci opakowań.

Inne atuty przemawiające za piwem w PET to większa wygoda w użytkowaniu (3,9 pkt), oszczędność kosztów przy produkcji (3,8 pkt), oszczędności w całym łańcuchu dostaw (3,7 pkt), wyeliminowanie braków pojawiających się w produkcji (3,7 pkt), większa swoboda w tworzeniu kolorów i wielkości opakowań (3,4 pkt). Punktacja była przyznawana wedle zasady, iż 1 pkt plasował daną cechę na pozycji kompletnie nieważnej, 3 pkt oznaczały obojętność, a 5 pkt cechę super istotną.

Największym rynkiem dla butelek PET do piwa jest Europa Wschodnia i Środkowa, jednak w tym regionie sprzedaż będzie się rozwijać wolniej niż w okresie 2003 – 2008. Wiąże się to m.in. z nałożeniem przez Rosję i Ukrainę wyższego podatku na piwo.

Praktycznie większego zainteresowania piwem w PET nie będą wykazywać producenci i dystrybutorzy w Europie Zachodniej. Zdaniem analityków z Pira wśród tamtejszych konsumentów istnieje jednak pewne zainteresowanie możliwością konsumpcji piwa w opakowaniach z tworzyw.