Rafamet chce konsolidować branżę obrabiarek

Rafamet chce konsolidować…
Firma Rafamet planuje przejęcia na krajowym rynku obrabiarek. W obszarze zainteresowania znajdują się dwie spółki z tego sektora.

Jak tłumaczą przedstawiciele Rafamet, na razie firma przyjęła pozycję obserwatora w stosunku do dwóch polskich producentów obrabiarek. Zanim podejmiemy jakieś decyzje chce mieć pewność, że będą leżały w ich interesie. Zainteresowanie dotyczy Dąbrowskiej Fabryki Obrabiarek Ponar-Defum oraz Fabryki Urządzeń Mechanicznych Poręba.

W przypadku drugiej z wymienianych firm Rafamet podjął już pewne kroki, wykupując jej wierzytelności od jednego z zagranicznych banków. Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść planowanej akwizycji jest fakt, że Poręba od października znajduje się w portfelu spółek Agencji Rozwoju Przemysłu, która jest także wiodącym akcjonariuszem Rafamet. Sprzyjałoby to konsolidacji branży.

- Jeżeli zaistnieją ku temu odpowiednie warunki i rozwój sytuacji będzie się komponował z naszą strategią rozwoju, wówczas Rafamet być może podejmie się bycia liderem procesu konsolidacji branży producentów obrabiarek. Wszystko jednak zależy od wielu czynników - mówi Longin Wons, prezes zarządu Fabryki Obrabiarek Rafamet.

Longin Wons, prezes firmy Rafamet

Warto wiedzieć, że w Polsce istnieje kilku producentów obrabiarek, jednak przede wszystkim są to urządzenia seryjne i gabarytowo mniejsze niż te, jakie produkują Rafamet, FUM Poręba i Ponar-Defum.

- Konsolidacja branży wokół tych trzech firm byłaby rozsądnym rozwiązaniem, tym bardziej, że przez pewien czas w odległej historii stanowiły one jeden organizm gospodarczy. Poręba była zakładem numer jeden, Rafamet numer dwa, a Ponar-Defum numer trzy. Wówczas taki eksperyment gospodarczy zakończył się niepowodzeniem, ale to nie znaczy, że obecnie, w warunkach konsolidacji produkcji i kapitału do takiego pomysłu nie należy powracać – mówi prezes Rafametu.

Plany związane z akwizycjami kolejnych podmiotów wynikają ze strategii rozwoju Rafametu. - To najprostszy sposób zwiększenia mocy produkcyjnych – nie kryje prezes Wons. Rafamet ma zapełniony portfel zamówień na rok 2009 oraz częściowo na rok 2010, czyli lata, w których – jak prognozują specjaliści – efekty światowego kryzysu gospodarczego będą mocniej odczuwalne. Myśląc o przyszłości Rafametu nie możemy brać pod uwagę jedynie najbliższego roku, czy dwóch, lecz planować w kategoriach bardziej strategicznych, obejmujących 7-15 lat do przodu. Gdzie wówczas będzie Rafamet, jaką będzie mieć pozycję na rynku, czy będzie potrafił sprostać konkurencji? Wierzymy, że w przyszłości szansą dla naszej firmy byłoby posiadanie dużego zaplecza produkcyjnego i obróbczego. Na pewno korzystne będzie poszerzenie naszej oferty handlowej o wyroby tradycyjnie produkowane przez te dwie firmy, które mają ukształtowaną markę i pozycję na rynku – podsumowuje prezes Longin Wons.

Fabryka Obrabiarek Rafamet z Kuźni Raciborskiej jest jednym z kilku na świecie producentów obrabiarek specjalnych do obróbki zestawów kołowych pojazdów szynowych (kolej, metro, tramwaje). Wykonuje również, na jednostkowe zamówienia, wielkogabarytowe obrabiarki specjalistyczne dla odbiorców w sektorach: energetycznym, maszynowym, stoczniowym, hutniczym oraz zbrojeniowym. Udział eksportu w sprzedaży to około 70-80 proc.