Recykling opakowań w Mondi

Recykling opakowań w Mondi
W zakładach papierniczych firmy Mondi Świecie podjęto próbę przerobu kartonów po żywności płynnej w instalacji przeznaczonej do przerobu makulatury.

Opakowania po żywności płynnej, zawierające włókno celulozowe, poddawane są recyklingowi w przemyśle papierniczym celem odzyskania i ponownego wykorzystywania części włóknistej do produkcji papieru. Do tej pory w Polsce takich działań jednak nie było. Teraz inicjatywa Mondi ma to zmienić.

Recykling wspomnianych opakowań kartonowych wymagał jednak opracowania specjalistycznej technologii rozwłóknienia i oczyszczenia uzyskanej masy papierniczej oraz separacji folii aluminiowej i polietylenu, z których wykonane są opakowania do żywności płynnej.

Wykorzystując niskostężeniowe rozwłókniacze wirowe ciągłego działania oraz istniejący system separacji zanieczyszczeń i oczyszczania masy, uzyskano masę papierniczą nadającą się do wykorzystania dla potrzeb maszyn papierniczych.

Recykling odpadów, jakie stanowią opakowania po żywności płynnej, możliwy jest dzięki zmianie systemu rozwłókniania z ciągłego na okresowy oraz właściwemu doborowi cyklu pracy rozwłókniacza. Do podjęcia prób przerobu takich odpadów skłania zawartość w nich włókien pierwotnych, których ilość w makulaturze ciągle spada.

Czytaj więcej: Opakowania 1108 Recykling 422