Reifenhäuser aktywnie wspiera cel Circular Plastics Alliance

Reifenhäuser aktywnie wspiera…

Reifenhäuser został członkiem sojuszu Circular Plastics Alliance (CPA). 10 marca 2020 r. Ulrich Reifenhäuser podpisał deklarację, która zobowiązuje jej sygnatariuszy do wykorzystania 10 milionów ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w nowych produktach do roku 2025. Do chwili obecnej deklarację podpisało już 175 europejskich firm i stowarzyszeń.

W ten sposób firma Reifenhäuser kontynuuje konsekwentną strategię zrównoważonego rozwoju. - Tworzywa sztuczne są nieodłączną częścią recyklingu - mówi Ulrich Reifenhäuser, wyjaśniając decyzję o wsparciu celu ustanowionego przez  CPA. - Wyzwaniem dla naszej branży jest wprowadzenie tworzyw sztucznych do gospodarki o obiegu zamkniętym. Jesteśmy wspólnie odpowiedzialni za budowę systemów zbierania, recykling odpadów z tworzyw sztucznych i minimalizowanie odpadów produkcyjnych. Reifenhäuser już teraz oferuje rozwiązania dla gospodarki o obiegu zamkniętym - dodał Reifenhäuser.

Zrównoważony rozwój w Grupie Reifenhäuser stanowi integralną część strategii korporacyjnej. Firma ma wieloletnie doświadczenie i dużą sieć ekspertów i partnerów, szczególnie w dziedzinie badań i rozwoju folii nadających się do recyklingu i zawierających surowce z recyklingu.

- Oprócz naszego know-how w dziedzinie technologii linii do wytłaczania, zamierzamy wykorzystać nasze kompetencje, aby znaleźć rozwiązania dla innowacyjnych receptur i procesów. Wspólnie z innymi członkami Sojuszu możemy szukać rozwiązań w zakresie opakowań nadających się do recyklingu w naszym nowoczesnym centrum technologicznym - tak Tim Pohl, dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju, podsumowuje zaangażowanie Grupy Reifenhäuser w Circular Plastics Alliance.

reifenhauser

JL