Relacja z seminarium Kolor na życzenie firmy Konica Minolta

Relacja z seminarium Kolor…
Firma Konica Minolta była organizatorem specjalnego seminarium przeznaczonego dla firm branży tworzyw sztucznych, farb, drukarskiej i kosmetycznej. Spotkanie, które odbyło się we Wrocławiu było poświęcone recepturowaniu kolorów.

Najważniejszą częścią ubiegłotygodniowego seminarium była prezentacja najnowocześniejszej wersji oprogramowania do recepturowania kolorów Ciba Colibri.

- Uczestnicy zapoznali się z ideą współpracy firm Ciba Chemicals i Konica Minolta w zakresie innowacji w recepturowaniu kolorów. Przedstawiono również istotę modelu matematycznego recepturowania - opowiada Joanna Krasuska, office manager polskiego oddziału Konica Minolta Sensing Europe. - Zwrócono ponadto uwagę na wszystkie czynniki wpływające na poprawność receptury z uwzględnieniem parametrów kolorymetrycznych oraz oczekiwań wobec końcowego wyrobu. Te oczekiwania to przezroczystość, grubość warstwy, odporność temperaturowa oraz cena końcowego wyrobu.

Czym jest zatem system Ciba Colibri?

Jest to oprogramowanie do komputerowego recepturowania, czyli dobierania barw (Computer Colour Matching - CCM). Powstało w odpowiedzi na potrzebę opracowania wzornika kolorów lub precyzyjnego dopasowania barwy wyrobu w produkcji tworzyw sztucznych, różnego rodzaju farb, lakierów, powłok przemysłowych, tekstyliów i ceramiki.

Seminarium „Kolor na życzenie” firmy Konica Minolta


W skład systemu wchodzi przyrząd do pomiaru koloru - spektrofotometr, komputer oraz oprogramowanie. Najważniejszym elementem jest oprogramowanie. Ma ono obliczać recepturę materiału na podstawie pomiaru próbki wzorcowej. Do przeprowadzenia obliczeń niezbędne jest zbadanie optycznych właściwości wszystkich kolorantów, pigmentów metalicznych i efektowych oraz innych dodatków stosowanych w procesie produkcji.

W systemie Ciba Colibri3 barwy analizowane są z uwzględnieniem zjawiska metameryzmu, czyli zmiany odcienia przy zmianie rodzaju oświetlenia.

To niezwykle ważne, bo nawet barwa idealnie dobrana „na oko" przy świetle dziennym, po zmianie oświetlenia może okazać się całkowicie różna od oryginału. Dlatego komputerowe dobieranie barw ogranicza koszty produkcji dzięki uniknięciu nadmiernej pigmentacji. Oprogramowanie optymalizuje bowiem stężenie pigmentu potrzebne do uzyskania efektu krycia przy zadanej grubości warstwy. Ponadto w przypadku materiałów półprzeźroczystych i nadruków można uwzględnić wpływ koloru podłoża na sumaryczny efekt kolorystyczny.

Seminarium „Kolor na życzenie” firmy Konica Minolta


Istotne w odniesieniu do prezentowanego systemu jest również to, że Ciba Colibri3 oblicza wiele alternatywnych receptur, które dają w efekcie ten sam lub zbliżony kolor.

System Ciba Colibri3 potrafi określić potrzebne dodatki kolorantów, które są niezbędne do uzyskania nowej barwy. To natomiast sprawia, że do produkcji można używać niewykorzystane pozostałości farb. Szczególnie ważne wydaje się być fakt, że system pozwala również wyszukiwać najbliższe barwy wśród już istniejących receptur i szybko je korygować zamiast tworzyć od nowa.

W oparciu o co działa prezentowany system?

Obliczanie receptur oparte jest na teorii oddziaływania strumieni światła rozchodzących się w warstwie dowolnego materiału z cząsteczkami pigmentów zawartymi w tej warstwie. Zazwyczaj programy CCM wykorzystują w obliczeniach uproszczoną teorię Kubelki-Munka lub teorię sześciostrumieniową. Jednakże do uzyskania prawidłowych rezultatów w przypadku tworzyw sztucznych i powłok zawierających pigmenty metaliczne i efektowe, a także w przypadku prześwitujących nadruków na podłożu metalicznym, konieczne jest użycie do obliczeń systemu Ciba Colibri3, wykorzystującego aż szesnastostrumieniowy, najbardziej zaawansowany model matematyczny.

Seminarium „Kolor na życzenie” firmy Konica Minolta


Oprogramowanie to umożliwia także skorzystanie ze specjalnego systemu eksperckiego, uwzględniającego dodatkowe wymagania co do składników receptury.

Konica Minolta Sensing Europe, oddział w Polsce jest producentem sprzętu do pomiaru barwy, takiego jak spektrofotometry i kolorymetry oraz światła. Jest też dystrybutorem oprogramowania do recepturowania kolorów Ciba Colibri.