Rola oleju w prawidłowym utrzymaniu wtryskarek

Rola oleju w prawidłowym utrzymaniu wtryskarek
Wieloletnie doświadczanie w zakresie zarządzania płynami pokazuje, że oprócz filtracji bardzo dokładnej także jakość oleju odgrywa niebanalną rolę w prawidłowym utrzymaniu wtryskarek. Generalnie, choć to może truizm, należy przestrzegać zaleceń producentów maszyn odnośnie jakości oleju.

Doświadczenia pokazują, że w wielu zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych często dochodzi do sytuacji, w której z łatwością można było stwierdzić w praktyce, że oleje hydrauliczne, które pod względem składu spełniały minimalne wymagania normy DIN 51524, nie były w stanie sprostać długotrwałym obciążeniom występującym na wtryskarce. Co więcej stanowiły one dość poważną przyczynę znacznych problemów w realizacji zarządzania płynami.

Z tego tez powodu w okresie użytkowania wtryskarek pojawiały się liczne problemy. Najważniejsze z nich to m.in. duże zużycie filtrów powstałe w wyniku zalepiania powierzchni filtracyjnej, zakłócenia pracy w wyniku zalepiania elementów sterujących i zapychania układu, podwyższone zużycie pomp i silników hydrostatycznych, a także uciążliwa korozja, utlenianie i powstawanie emulsji.

Rola oleju w prawidłowym utrzymaniu wtryskarek

By lepiej zilustrować omawianą sytuację, warto podać konkretny przykład. Na wtryskarce firmy KraussMaffei w zakładzie wzorcowym zanotowano w okresie jednego roku koszty filtrów dochodzące do 3,5 tys. euro, przy czym trwałość filtrów wynosiła zaledwie 4 - 6 tygodni.

Warto się zastanowić co było w ogóle przyczyną zaistnienia takiej sytuacji?

Przede wszystkim odpowiadając na to pytanie, trzeba zauważyć, że wymagania stawiane instalacjom hydraulicznym nieustannie rosną. Zwarta budowa, przenoszenie dużych mocy, coraz mniejsze zbiorniki i coraz mniejsze szczeliny w hydraulicznych komponentach funkcyjnych systemu powodują nieustanny wzrost wymagań odnośnie cieczy roboczej. Udoskonalanie wtryskarek spowodowało wzrost ciśnienia do 400 bar przy równoczesnym zwiększeniu dokładności filtracji z wcześniejszych 25 mikronów do wymaganych obecnie 3 mikronów.

Tego rodzaju wygórowane wymagania spowodowały, że zwiększona została cyrkulacja w zbiorniku, przy czym czasy uspokojenia w zbiorniku stają się coraz krótsze. Ponadto doszło do sytuacji, w której występuje wysokie obciążenie cieplne i wzmożone utlenianie oleju. Stawiane są też wyższe wymagania odnośnie filtracyjności, także przy filtracji bardzo dokładnej mniejszej niż 5 mikronów i przy małym dostępie wody. Dla zagwarantowania czystości systemu zanieczyszczenia musza być utrzymywane w stanie zawieszenia, aby możliwe było ich usuwanie z systemu przy pomocy filtracji bardzo dokładnej.

Wykorzystano informacje z publikacji Klausa Lange „Zarządzanie płynami, klucz do profilaktycznej pielęgnacji wtryskarek”.