Drukuj

Rośnie popyt na opakowania do żywności Global demand for food containers to rise

Rośnie popyt na opakowania do żywności
Zdaniem analityków agencji Freedonia, światowe zapotrzebowanie na opakowania do żywności będzie rosło w ciągu najbliższych lat o 4,5 proc. rocznie, a wartość rynku wyniesie w 2017 roku 139 mld dol. Te prognozy oznaczają, iż po wywołanej kryzysem stagnacji z roku 2012 rynek stopniowo wychodzi z recesji.

Do głównych trendów w rozwoju branży opakowań należą według ekspertów: rosnący wzrost zużycia pojemników na żywność przez klasę średnią w krajach rozwijających się, wciąż dominujący udział opakowań z tworzyw sztucznych oraz rosnąca konkurencja ze strony opakowań kartonowych, westernizacja światowej branży spożywczej oraz zmiana nawyków konsumentów oraz coraz częstszy wybór przez konsumentów żywności mrożonej i wysoko przetworzonej.

Na wyniki całej branży będzie mocno wpływał przewidywany wysoki wzrost rynku torebek - ma on wynieść 5 proc. w skali roku. Choć rynkowy udział sztywnych pojemników z tworzyw sztucznych wciąż będzie rosnąć, to zauważalny będzie także - po okresie stagnacji - wzrost udziału opakowań kartonowych. Za ten wzrost odpowiadać będzie malejąca waga opakowań, produkcja przy użyciu materiałów z recyklingu oraz trendy konsumenckie i regulacje prawne.

Szybka urbanizacja w wielu krajach rozwijających się wytworzyła nową klasę konsumentów skupionych na karierze i wzroście dochodów. Wiąże się to ze zmianą nawyków konsumenckich - odejścia od żywności niepakowanej i codziennego gotowania w stronę kupna gotowych produktów pakowanych. Najlepszym tego dowodem jest dwucyfrowy wzrost zapotrzebowania na opakowania do żywności w Chinach oraz ponad 6-procentowy wzrost w innych rejonach Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Zauważalny jest zwiększony udział w rynku mniejszych opakowań wielu produktów, jak np. mąka, produkty zbożowe, oleje, masło, margaryna, sery, zupy i dania gotowe. Jest to efekt postępującej westernizacji światowego rynku oraz oczekiwań konsumentów dotyczących wygody i oszczędności czasu. Rozwój sieci wielkich supermarketów w krajach rozwijających się będzie zwiększać popyt na opakowania tak przygotowanych produktów. Statystki pokazują jednocześnie zmniejszone zainteresowanie konsumentów kupnem surowego mięsa czy ryżu i produktów zbożowych w luźnej postaci; zdaniem analityków, także lokalne targowiska będą coraz bardziej pustoszeć.

Czytaj więcej: Opakowania 1089 żywność 34