Rośnie produkcja biokompozytów w Europie

W 2012 roku w UE zużyto 80 tys. ton włókien drzewnych oraz naturalnych włókien innego rodzaju do produkcji kompozytów zastosowanych w samochodach pasażerskich i ciężarówkach. W tej liczbie największy odsetek stanowią włókna drzewne, bawełna pochodząca z recyklingu oraz włókna lnu. Zauważalny jest także wzrost zużycia włókien konopi. Łącznie przy użyciu wszystkich tych włókien wyprodukowano 150 tys. ton kompozytów, z tego 60 tys. ton stanowią kompozyty z włóknami drzewnymi, zaś pozostałe 90 tys. ton - inne kompozyty NFC.

Perspektywy rozwoju sektora kompozytów z włóknami naturalnymi są wielce obiecujące, zwłaszcza w zastosowaniach dla motoryzacji. Potencjał tkwiący w biokompozytach można zobrazować za pomocą liczb: w 2011 roku w UE wyprodukowano 15,7 mln aut osobowych oraz 2 mln pojazdów innego rodzaju (jak ciężarówki, samochody dostawcze, motocykle itp.). Biorąc pod uwagę zużycie włókien naturalnych do produkcji elementów dla motoryzacji w tym właśnie roku, można oszacować, że każdy z nowo wyprodukowanych pojazdów zawiera nieco poniżej 4 kg materiałów kompozytowych (1,9 kg WPC i 1,9 kg NFC). A jak przekonują autorzy raportu - z technicznego punktu widzenia możliwości są nawet pięciokrotnie większe.

Wykorzystanie włókien naturalnych w produkcji materiałów kompozytowych dla branży samochodowej w 2012 roku w UE (w proc.)

Wykorzystanie włókien naturalnych w produkcji materiałów kompozytowych dla branży samochodowej w 2012 roku w UE (w proc.)