Rośnie produkcja biokompozytów w Europie

Rośnie produkcja biokompozytów w Europie
Raport przygotowany przez niemiecki nova-Institut oraz Asta Eder Composite Consulting wskazuje na rosnącą produkcję biokompozytów w UE. W 2012 roku produkcja kompozytów zawierających włókna drzewne (WPC) bądź inne włókna naturalne (NFC) na terenie Unii Europejskiej wyniosła 350 tys. ton. To oznacza, że kompozyty zawierające włókna naturalne stanowią ok. 10-15 proc. całego europejskiego rynku kompozytów.

W tej liczbie zdecydowaną większość stanowią kompozyty WPC - ich całkowita produkcja w Europie w 2012 roku wyniosła 260 tys. ton, podczas gdy produkcja kompozytów z innymi włóknami naturalnymi - 90 tys. ton. Przy czym należy zwrócić uwagę, iż poziom wykorzystania biomateriałów różni się w zależności od regionu i zastosowania.

Obecnie europejski rynek kompozytów WPC można uznać za dojrzały. Zarówno pod względem produkcji, jak i liczby podmiotów działających na tym rynku, europejskim liderem są Niemcy. Autorzy raportu przewidują, że właśnie w krajach niemieckojęzycznych będzie następował dalszy wzrost zużycia kompozytów WPC dzięki ożywieniu w sektorze budowlano-remontowym. Nie tylko zresztą deski podłogowe będą w przyszłości przedmiotem wzmożonego popytu, lecz także profile innego rodzaju czy ogrodzenia ogrodowe. Kompozyty WPC są także stosowane w produkcji mebli, detali technicznych, wyrobów konsumenckich czy sprzętu AGD przy użyciu formowania wtryskowego i innych procesów.

Jednak wciąż głównym zastosowaniem WPC są deski podłogowe produkowane metodą wytłaczania (67 proc. rynku), kolejne dopiero miejsce zajmuje produkcja elementów samochodowych produkowanych głównie za pomocą formowania ciśnieniowego, wytłaczania arkuszy oraz termoformowania (23 proc.). Choć rynek paneli, ogrodzeń, wyrobów technicznych, produktów konsumenckich i AGD wciąż jest mniejszy, to właśnie tu odnotować można największy wzrost procentowy. Wraz z rosnącymi cenami tworzyw sztucznych, granulaty WPC dla formowania wtryskowego stają się coraz bardziej atrakcyjne.

Zastosowania kompozytów WPC w 2012 roku w UE (w proc.)

Zastosowania kompozytów WPC w 2012 roku w UE (w proc.)