Rośnie wielkość recyklingu PET

Rośnie wielkość recyklingu…
Stowarzyszenie Petcore podaje, że recykling butelek PET w Europie w 2003 osiągnął poziom najwyższy w historii - 610.000 ton.

W 2003 ilość beli PET oferowanych na rynku wtórnym skoczyła o 36%, z 449.000 ton w 2002, do 612.000 ton. Tempo wzrostu było większe niż przewidywano.

Wyjątkowo wysoki wzrost recyklingu PET zaobserwowano w Hiszpanii, Portugalii, na Węgrzech, w krajach nadbałtyckich i Irlandii. Duży wzrost wystąpił również w Niemczech i po raz pierwszy od wielu lat we Wielkiej Brytanii. Równocześnie Niemcy i Wielka Brytania były krajami, w których wystąpił największy wzrost eksportu butelek do Chin.

Udział przetworzonego PET w rynku wtórnym znacząco się nie zmienił:
  • recykling butelek w butelki - 11,1% w 2003 (8,1% w 2002)
  • włókna poliestrowe - 70,4%
  • arkusze poliestrowe - 7,5%
  • taśmy - 7,6%