Rozmowa video: Beata Grynkiewicz - Bylina, Komag

Rozmowa video: Beata Grynkiewicz…
Przedstawiamy rozmowę video z dr Beatą Grynkiewicz-Byliną, która przybliża to w jaki sposób nauka może być pomocna w działalności przemysłowej związanej z branżą tworzyw sztucznych.

Instytut Techniki Górniczej Komag to jednostka badawczo - rozwojowa. Prowadzone tam badania znajdują wykorzystanie w praktycznej działalności przemysłowej. Instytut opracował innowacyjną metodę oznaczania zawartości ftalanów i kadmu w opakowaniach z tworzyw sztucznych i innych wyrobach powstałych z tworzyw, a przeznaczonych do kontaktu z dziećmi.

Oferta badań bezpieczeństwa zabawek skierowana jest m.in. do producentów, importerów i dystrybutorów wprowadzających zabawki do obrotu. Dzięki temu mogą powstawać wyroby bezpieczniejsze dla ludzkiego zdrowia. Trudno o przykład bardziej udanego połączenia wiedzy wykorzystywanej w laboratoriach z przemysłowymi i społecznymi potrzebami.

I o tym właśnie jakie dokładnie znaczenie mają prace prowadzone przez jednostkę opowiada dr Beata Grynkiewicz-Bylina, kierownik Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska gliwickiego Komagu.