Rozmowa video: Jacek Leszczyński, IIMPiB

Rozmowa video: Jacek Leszczyński…
Przedstawiamy rozmowę z Jackiem Leszczyńskim z Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników to dawny Instytut Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych Metalchem. Jednostka o statusie badawczo – rozwojowym aktywnie działa na krajowym rynku tworzyw sztucznych. Prowadzi działalność w obszarze inżynierii materiałowej, technologii wytwarzania, przetwarzania, recyklingu oraz stosowania materiałów polimerowych i barwników jak również działalność projektową i konstrukcyjną w zakresie stosownych maszyn.

W tej chwili realizuje m.in. projekt, którego celem jest opracowanie założeń procesu technologicznego wytwarzania ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego tworzyw polimerowych (polimerów, mieszanek polimerowych oraz nanokompozytów) oraz opracowanie założeń procesu otrzymywania z tych tworzyw folii przeznaczonych zarówno do użycia bezpośredniego, jak i do wytwarzania z nich metodą termoformowania sztywnych opakowań nowej generacji, głownie dla produktów spożywczych.