Rozmowa z Barbarą Lenartowicz-Krutin z ChemiParku Technologicznego

Rozmowa z Barbarą Lenartowicz-Krutin z ChemiParku Technologicznego
ChemiPark Technologiczny świętuje właśnie pierwszy rok swojej działalności. Spółka koncentruje się na budowie wyspecjalizowanego w chemii parku technologicznego w Brzegu Dolnym. O tym, czym dokładnie jest ChemiPark, jakie cele przed sobą stawia, co oferuje swoim partnerom i w jaki sposób chce kształtować polski przemysł chemiczny, rozmawiamy z Barbara Lenartowicz - Krutin - członkiem zarządu ChemiParku. - Naszym zamierzeniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której to co dzieje się w nauce było wdrażane do praktyki przemysłowej. Chcemy stymulować rozwój zaawansowanych technologii oraz stwarzać warunki organizacyjne i techniczne dla transferu osiągnięć nauki oraz ich wdrażania w praktykę - mówi w rozmowie z naszym serwisem Barbara Lenartowicz - Krutin.

Mija pierwszy rok od podpisania aktu założycielskiego spółki ChemiPark Technologiczny. Proszę powiedzieć co było głównym powodem tego, że taki podmiot został powołany?
Jego powołanie wynikało z obserwacji, które prowadziliśmy. Widzieliśmy, że jest potrzeba, aby taki podmiot powstał. Przyświecał nam cel, żeby stworzyć platformę spotkań pomiędzy światem naukowym i gospodarką. W tej chwili bowiem często jest tak, że nauka funkcjonuje obok przemysłu. Tak być jednak nie powinno.

Naszym zamierzeniem jest doprowadzenie do sytuacji, w której to. co dzieje się w nauce było wdrażane do praktyki przemysłowej. Chcemy stymulować rozwój zaawansowanych technologii oraz stwarzać warunki organizacyjne i techniczne dla transferu osiągnięć nauki oraz ich wdrażania w praktykę.

To, że zdecydowaliśmy się działać w Brzegu Dolnym wynika z tego, że tu ma siedzibę firma PCC Rokita, która była inicjatorem całego przedsięwzięcia. To na terenach przylegających do PCC Rokita będzie funkcjonował ChemiPark.

Brzeg Dolny, to także naturalne miejsce rozwoju sektora chemicznego na Dolnym Śląsku. To tu znajduje się regionalne centrum przemysłu chemicznego, oprócz Rokity działa jeszcze wiele innych firm z tej branży.

Barbara Lenartowicz-Krutin, członek zarządu ChemiParku Technologicznego

Mówi Pani, że celem działania spółki jest stymulacja rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii i kreowanie warunków dla transferu osiągnięć nauki i nowych technologii do praktyki. W jaki konkretnie sposób chcecie osiągnąć te cele?
Pierwszy punkt to utworzenie specjalistycznego Laboratorium. Znajdzie się ono w budynku o łącznej powierzchni ponad 5 tys. mkw. Pomieści m.in. laboratoria analityczne, aplikacyjne, laboratorium chromatografii gazowej i cieczowej, laboratoria technologiczne oraz halę technologiczną. Będzie to jednak miejsce przeznaczone nie tylko dla naukowców i celów badawczo-laboratoryjnych. Wspomniana hala technologiczna posłuży do prowadzenia prób wielkolaboratoryjnych i półtechnicznych. To w tym Laboratorium mają powstawać i być realizowane pomysły, które wzbogacą praktykę przemysłową w dziedzinie chemii.

Kolejny punkt naszej działalności to utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, wspierającego rozwój przedsiębiorczości w regionie. Zawsze bowiem jeśli chodzi o własną działalność gospodarczą, to najtrudniejszy jest start. Firmy, które będę działać w ramach Inkubatora uzyskają m.in. doradztwo gospodarcze, wsparcie finansowo-księgowego. To będzie konkretna pomoc, która często bardzo pomaga na starcie działalności biznesowej.

Trzecia płaszczyzna naszego działania to Strefa Inwestycyjna ChemiParku. Przeznaczyliśmy na nią 73 ha powierzchni. Tu prowadzona będzie normalna produkcja przemysłowa i działalność usługowo-komercyjna. Powstaną m.in. hale z zapleczem biurowym i socjalnym. ChemiPark będzie także oferował tereny inwestycyjne typu green-field. W tej chwili już prowadzimy rozmowy z inwestorami. Jednym z nich jest firma, zajmująca się produkcją domieszek dla betonu.

ChemiPark jest spółką, musi więc mieć udziałowców. Oprócz Rokity, to Samorząd Województwa Dolnośląskiego oraz Gmina Brzeg Dolny. Jak przebiegało pozyskanie publicznych partnerów?
Wiadomo, że samorządy dość oszczędnie gospodarują środkami. No ale w końcu udało się namówić je do współpracy i województwo wniosło wkład gotówkowy w wysokości 1 mln zł, Gmina Brzeg Dolny dodała 20 tys. zł oraz nieruchomości, a Rokita w pierwszej fazie zainwestowała 50 tys. zł, a później powiększyła ten wkład nie tylko o wartość finansową, ale również nieruchomości. Łącznie nasz kapitał założycielski to 6 mln zł.