Rozwiązanie MCS - wspólny rozwój firm Festo i Siemens

- Istniały dwa zasadnicze cele wykorzystania Mechatronics Concept Designer - mówi Blaschke. - Z jednej strony, chcieliśmy mieć możliwość sprawdzenia, czy damy radę sprostać wymaganiom klienta w zakresie szybkości cyklu, wydajności itp., a także zaprezentować wyniki. Dzięki Mechatronics Concept Designer możemy wyświetlać sekwencje ruchu poszczególnych mechanizmów nośnych lub ich grup w sposób łatwy do zrozumienia. Z drugiej strony, potrzebowaliśmy niezawodnego narzędzia do symulacji, aby móc precyzyjnie zaprojektować rozwiązanie Multi-CarrierSystem, które miało również prawidłowo uwzględniać związane z tym siły fizyczne.

Biblioteka przygotowanych kinematycznych modeli CAD 

Mechatronics Concept Designer pozwala importować komponenty i złożenia z oprogramowania NX lub innych systemów CAD, a także nadawać im właściwości fizyczne i kinematyczne oraz definiować więzy. Modele można następnie zapisać w bibliotece i wykorzystać ponownie wraz z podanymi właściwościami. Firma Festo odtworzyła na przykład wszystkie istotne komponenty rozwiązania MCS w Mechatronics Concept Designer, co znacząco przyspieszyło projektowanie nowych systemów.

Rozwiązanie MCS zapewnia maksymalną elastyczność produkcji dzięki swobodnemu i synchronicznemu transportowi części potrzebnych do produkcji na poszczególne stanowiska na linii produkcyjnej. Firma Festo opracowuje mechatroniczne komponenty rozwiązania MCS, takie jak silniki liniowe, mechanizmy nośne, czujniki, połączenia i komponenty montażowe, podczas gdy firma Siemens Digital Industries Software dostarcza elektronikę i oprogramowanie potrzebne do sterowania i obsługi rozwiązania transportowego. Omawiany elastyczny system transportowy jest sprzedawany wspólnie przez firmy Festo i Siemens. Można go dowolnie konfigurować, łatwo integrować z istniejącą intralogistyką oraz łączyć modułowo z istniejącymi rozwiązaniami transportowymi.

- Po wprowadzeniu wymagań klienta pierwsze wyniki jesteśmy w stanie wygenerować w ciągu kilku minut, choć później oczywiście trzeba je jeszcze zoptymalizować - wyjaśnia Blaschke. - Dodanie właściwości kinematycznych do modeli NX pozwoliło radykalnie skrócić czas projektowania.

Parametry klienta (czasy cyklu, przyspieszenie itp.) są przekazywane do szablonu Mechatronics Concept Designer za pośrednictwem dedykowanego interfejsu aplikacji. Parametry określają niezbędne ramy dla projektowanego rozwiązania transportowego pod względem ich właściwości fizycznych. Można o tym myśleć jako o ogólnym modelu kinematycznym, którego właściwości dynamiczne są kontrolowane przez podane parametry. Wygląd konfiguracji systemu definiują inżynierowie projektu w sposób zgodny z zastosowaniami oczekiwanymi przez klienta, rysunkiem koncepcyjnym linii produkcyjnej itp.

Animacja wideo zapewnia klientowi wartość dodaną

Zachowanie charakterystycznych dla klienta rozwiązań transportowych jest symulowane w technologii 3D zgodnie z podanymi parametrami - można to nagrywać w formie animacji wideo i przedstawiać klientowi. - To rozwiązanie unikatowe na rynku. Daje to naszym klientom pewność, że ich aplikacja będzie działać już na samym początku fazy ofertowania - mówi Blaschke. 

Mechatronics Concept Designer zapewnia nie tylko animowane obrazy; dane symulacji można eksportować w celu sprawdzenia np. obciążenia poszczególnych segmentów napędzanych silnikami elektrycznymi. - Mechatronics Concept Designer to ogromna oszczędność czasu przy projektowaniu maszyn i systemów - podkreśla Blaschke.

Jednakże użytkownik musi najpierw zainwestować trochę czasu, aby móc w pełni wykorzystać ten potencjał oszczędności. Blaschke wyjaśnia, że choć poszczególne komponenty można przygotować stosunkowo szybko, modelowanie kompletnego systemu wraz ze wszystkimi jego właściwościami fizycznymi, a następnie trwałe zapisanie go w bibliotece wymaga więcej czasu na przygotowanie.

W przyszłości użytkownicy tworzonych przez firmę Siemens Digital Industries Software aplikacji do symulacji będą mogli jeszcze łatwiej projektować komponenty napędowe dostarczane przez firmę Festo. We współpracy z katalogami części CADENAS 3D firma planuje zaoferować swoim klientom gotowe kinematyczne silniki liniowe i inne komponenty do pobrania. Jest to jeszcze jeden powód, by wybrać komponenty Festo, ponieważ nabywca może je przetestować, aby sprawdzić, czy spełnią one wymagania w danym zastosowaniu jeszcze przed złożeniem zamówienia.