Rozwiązanie MCS - wspólny rozwój firm Festo i Siemens

Rozwiązanie MCS - wspólny…

Wiodąca firma zajmująca się automatyzacją zakładów produkcyjnych i procesów wykorzystuje NX Mechatronics Concept Designer do opracowywania elastycznych rozwiązań w zakresie maszyn pakujących dla branży kosmetycznej. Oprogramowanie firmy Siemens Digital Industries Software umożliwia firmie Festo skrócenie czasu rozwoju produktów nawet o 30%.

Gdy firma Dr. Kurt Wolff, producent kosmetyków, chce zaoferować klientom butelki swojego produktu Alpecin, w których w formie prezentu na wakacje znajdzie się o 20% więcej zawartości, nie musi już zatrzymywać linii produkcyjnej, by dokonać jej przezbrojenia. Dzięki opracowanemu wspólnie przez firmy Festo i Siemens Digital Industries Software rozwiązaniu Multi-Carrier-System (MCS) jest to teraz możliwe po naciśnięciu jednego przycisku. Firma Festo jest w stanie zaprojektować tego rodzaju elastyczne rozwiązania transportowe zgodnie z wymaganiami klienta w zaledwie kilka minut przy użyciu modułu oprogramowania NX Mechatronics Concept Designer.

Opracowany przez firmę Siemens Digital Industries Software i bazujący na systemie projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) NX Mechatronics Concept Designer jest rozwiązaniem umożliwiającym projektowanie i symulację kinematycznych i fizycznych sekwencji ruchu oraz wirtualne uruchomienie maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem silników, innych elementów wykonawczych i czujników. Jest to interdyscyplinarna aplikacja przeznaczona do inżynierii systemów: inżynierowie mechanicy, elektrycy i programiści oraz eksperci w dziedzinie automatyki mogą z niej korzystać w celu opracowywania i ewaluacji swoich koncepcji maszyn, a także szybkiego tworzenia alternatywnych scenariuszy we wspólnym środowisku systemowym na podstawie wymagań klienta w ramach całego projektu. Inżynierowie z tych dziedzin mogą pracować nad projektami jednocześnie przy użyciu Mechatronics Concept Designer, redukując czas rozwoju produktów nawet o 30%.

Wykorzystanie NX Mechatronics Concept Designer umożliwia szybkie projektowanie oraz ewaluację poprawności koncepcji i szczegółów mechatroniki przy jednoczesnym wykorzystaniu modeli produktów pochodzących z systemu CAD. Oprogramowanie to łączy w sobie modelowanie 3D z symulacją koncepcji, która wykorzystuje fizykę wielobryłową i precyzyjną automatykę. Zamiast budować drogie prototypy, można symulować maszyny i systemy z wykorzystaniem docelowego oprogramowania sterującego i obsługiwać je wirtualnie.

Oprogramowanie umożliwia firmie Festo tworzenie cyfrowego bliźniaka maszyny lub systemu i wirtualne sterowanie nimi. Model maszyny jest również sprzężony z rzeczywistym sterowaniem w celu sprawdzenia funkcjonalności całej aplikacji. Cechy te umożliwiają inżynierom mechatronikom znaczne przyspieszenie uruchomienia rzeczywistej maszyny.

Mechatronics Concept Designer zwiększa typową funkcjonalność oprogramowania NX, dodając realistyczne środowisko symulacyjne, w którym siły fizyczne i ruchome obiekty można wyświetlać i symulować jak w rzeczywistości. Mechatronics Concept Designer wykorzystuje silnik fizyki Bullet -  oprogramowanie open-source do symulacji właściwości fizycznych ciał sztywnych i nieelastycznych. Sekwencje ruchu są definiowane za pomocą wirtualnego profilu CAM, który można wizualizować i optymalizować na diagramie Gantta.

- Wykorzystujemy komponenty z oprogramowania NX i ożywiamy je - mówi Stefan Blaschke, kierownik projektu MultiCarrier-System, który pomaga we wdrażaniu rozwiązań transportowych dla firmy Festo i jej klientów na całym świecie. Mechatronics Concept Designer umożliwia symulację ruchu poszczególnych mechanizmów nośnych w całym procesie produkcji.

Wspólny rozwój firm Festo i Siemens 

Rozwiązanie MCS zostało opracowane wspólnie przez firmy Festo i Siemens w celu zapewnienia maksymalnie elastycznych maszyn pakujących dla branży kosmetycznej. Kluczowym wymogiem klienta w tej branży jest możliwość napełniania i pakowania różnych produktów i formatów na jednej linii produkcyjnej. Zastosowanie rozwiązania MCS umożliwia producentom osiągnięcie takiego poziomu elastyczności dzięki małym, liniowym mechanizmom nośnym z napędem elektrycznym, które transportują pojemniki na poszczególne stanowiska w celu ich napełniania, etykietowania lub pakowania.

System transportowy wykorzystywany jest w procesie produkcji tylko wtedy, gdy wymagane są elastyczność i dokładna orientacja. Sekcje MCS na linii produkcyjnej, w tym drogi powrotne mechanizmów nośnych, są połączone oszczędnym w eksploatacji, konwencjonalnym systemem transportowym.

Wraz z nadejściem ery Przemysłu 4.0 i cyfrowych zakładów produkcyjnych, elastyczne rozwiązanie transportowe staje się również istotne dla innych dziedzin i zastosowań, takich jak linie montażowe. Dlatego też firmy Festo i Siemens zaczęły oferować rozwiązanie MCS szerszej grupie klientów. Pozwala to firmom na bardziej efektywne zaprojektowanie rozwiązania transportowego bez konieczności wyważania otwartych drzwi.