Szybkie prototypowanie - wiadomości w Plastech

Projektowanie tłocznika wielotaktowego w VISI Progress

VISI dostarcza nowe rozwiązania do projektowania tłoczników.

Automatyczne projektowanie wkładek formujących

Oprogramowanie VISI zawiera specjalistyczne moduły do projektowania form wtryskowych i tłoczników.

Technologia addytywna na targach Euromold

Podczas tegorocznych targów Euromold firma Arburg zaprezentuje możliwości dwóch maszyn freeformer.


Nowe rozwiązania na rynku szybkiego prototypowania

W ostatnich latach obserwujemy niezwykle dynamiczny rozwój szybkiego prototypowania i technik drukowania 3D na świecie. Wiele firm umacnia swoją pozycję poprzez rozwój nowoczesnych materiałów i urządzeń.

Metoda Laser Direct Structuring

Laser Direct Structuring to nazwa jednej z nowszych i rzadziej spotykanych technologii na polu szybkiego prototypowania.

Szybkie prototypowanie w metodzie FDM (Fused Depostion Modelling)

FDM to druga pod względem popularności na świecie technika rapid prototyping, czyli szybkiego prototypowania. Warto się jej przyjrzeć, gdyż jest stosowana w wielu obszarach przemysłu, m.in. branży opakowaniowej i tworzywowej.

Metoda bezpośredniego spiekania laserowego

Bezpośrednie spiekania laserowe metali (DMLS) w procesie formowania wtryskowego zaczyna zyskiwać na coraz większym znaczeniu.

Nowy materiał dla rapid prototyping

Firma Objet Geometries wprowadziła na rynek kolejny rodzaj materiału: TangoBlackPlus FullCure 980. Jest to rozszerzenie palety barw rewelacyjnego materiału elastycznego TangoPlus o kolor czarny.