Rozwój opakowań w ramach stowarzyszenia Advanced Packaging Association

Rozwój opakowań w ramach stowarzyszenia…

10 czerwca podczas spotkania w Brukseli, Grupa Azoty ATT Polymers oraz BASF, UBE, Envalior, Domo Chemicals poinformowały o utworzeniu stowarzyszenia Advanced Packaging Association (APA) AISBL. To organizacja non-profit, której celem będzie kształtowanie elastycznego łańcucha wartości opakowań na bazie poliamidu, w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju.

Pomysł powstania projektu APA po raz pierwszy został zainicjowany w 2023 roku przez kluczowych graczy w branży polimerów, aby podkreślić istotną rolę poliamidu jako wysokowydajnego materiału w produkcji opakowań, nadających się do recyklingu. Z uwagi na fakt, że branża opakowań przechodzi poważne zmiany, APA dostarczy nowe rozwiązania, które pomogą płynnie przejść na produkty zrównoważone.

W Grupie Azoty przykładamy ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Nasze portfolio produktowe rozbudowujemy przy zachowaniu m.in. idei GOZ, a produkty tworzywowe, które wprowadzamy do oferty powstają przy udziale recyklingu tworzyw - zarówno z własnych instalacji produkcyjnych, jak również tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego. Jestem przekonany, że decyzja o zaangażowaniu naszej spółki Grupy Azoty ATT Polymers, jednego z producentów poliamidu 6, do inicjatywy Advanced Packaging Association przyspieszy zrównoważony rozwój rynku opakowań na bazie poliamidu - mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny m.in. za obszar tworzyw Andrzej Dawidowski.

Poliamid od kilku ostatnich dekad jest kluczowym materiałem w produkcji zaawansowanych opakowań, uwzględniającym odpowiednie postępowanie z odpadami. Produkt pozwala ponadto uzyskać najwyższą wydajność opakowania przy minimalnym zużyciu materiału. To gwarancja najlepszej ochrony cennych towarów przy najlepszym stosunku jakości do ceny. Takie rozwiązania w znacznym stopniu pomagają zredukować problem marnowania żywności.
Głównym założeniem Stowarzyszenia APA jest zapewnienie, że do 2027 roku - w oparciu o dane i ocenę naukową - opakowania na bazie poliamidu zostaną uznane za zrównoważone i nadające się do recyklingu. Tym samym będą mieć znaczący wkład w zapobieganiu marnowania żywności i zmniejszanie zużycia surowców. Chociaż możliwość recyklingu opakowań z polietylenu/poliamidu została już udowodniona w różnych protokołach, Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu promować pozytywne właściwości tych cieńszych i bardziej solidnych opakowań.

zdjecie

Wnioski oparte na danych dla zaawansowanych opakowań

APA zaprasza wszystkie podmioty - w tym producentów folii, przetwórców opakowań, producentów maszyn, podmioty zajmujące się recyklingiem, inicjatywy opakowaniowe, właścicieli marek, producentów żywności, sprzedawców detalicznych, osoby prywatne - do połączenia sił, w celu potwierdzenia wysokowydajnych rozwiązań w zakresie opakowań, jako najbardziej rozsądnych opcji w celu osiągnięcia oszczędności żywności i tworzyw sztucznych. Innymi słowy, możliwie najlepszego zrównoważonego rozwoju i obiegu zamkniętego w zaawansowanych opakowaniach. Dołącz do nas w tej szlachetnej i znaczącej misji - podkreślił Prezydent APA Nicola Bucchioni.

Założeniem APA jest zgromadzenie interesariuszy z całego łańcucha wartości opakowań elastycznych w celu podniesienia świadomości na temat opakowań zawierających poliamid, dzielenia się wiedzą i zapewnienia koniecznych zasobów. Wszystko po to, aby podkreślić zalety poliamidu, jako materiału zrównoważonego w obszarze opakowań.