Ruszy nowa linia do produkcji TPE w Woroneżu

Ruszy nowa linia do produkcji TPE w Woroneżu
Zakłady Sibur w Woroneżu to jedyny producent poliestrowych elastomerów termoplastycznych na terenie Rosji i całej Wspólnoty Niepodległych Państw. Odbiorcami tworzywa są zarówno krajowe firmy, jak np. Gazprom Neft czy TechnoNICOL, jak i odbiorcy europejscy, m.in. z Niemiec, Włoch czy Francji. Nowa instalacja może produkować do 50 tys. ton tworzywa rocznie, co w połączeniu z wydajnością już istniejącej linii produkcyjnej pozwoli na wyprodukowanie łącznie 85 tys. to tworzywa rocznie. Koszt inwestycji to ponad 110 mln euro.

Termoplastyczne elastomery są używane w drogownictwie do wyrobu nawierzchni o ulepszonych parametrach mechanicznych. Wielkość produkcji w nowych zakładach pozwoliłaby na wytworzenie masy do budowy 14,5 tys. km sześciopasmowej autostrady.

TPE są także wykorzystywane do produkcji pokryć dachowych, materiałów kompozytowych, fug, klejów, uszczelniaczy czy materiałów stosowanych w obuwnictwie. Proces produkcyjny TPE charakteryzuje się niemalże zerowym wpływem na środowisko.