Rynek opakowań w Polsce w 2009 r.

Polski przemysł opakowań, jego struktura i tempo rozwoju były i są ściśle powiązane ze stanem i strukturą rynku opakowań. Po trudnych latach spadku konsumpcji w latach 80. oraz początku transformacji gospodarczej, od 1995 r. obserwujemy wyraźne ożywienie rynku. Rośnie zatem zapotrzebowanie także na opakowania. Rozpoczyna się dobry okres dla przemysłu opakowań.

Zresztą takie perspektywy widziały międzynarodowe koncerny i grupy kapitałowe kierując swój potencjał produkcyjny do Polski. Stąd też lata 1998 -2008 były dobrym okresem dla przemysłu opakowań, a tempo wzrostu produkcji w zależności od rodzaju opakowań wynosiło 5-8 proc. rocznie. Dotyczy to w szczególności produkcji opakowań z tworzyw sztucznych oraz kartonu i papieru. Ogólny tonaż produkowanych opakowań w Polsce wzrósł z 1,3 mln ton w 1998 r. do 3,8 mln ton w 2008 r., osiągając blisko 300 proc. dynamikę wzrostu.

Również ostatnie dwa, trzy lata charakteryzuje duża dynamika wzrostu produkcji osiągająca roczne tempo w granicach 6-15 proc. i więcej.

Według danych GUS w 2007 r. produkcja worków i toreb z papieru zwiększyła się o 12 proc. w stosunku do 2006 r., zaś pudeł z papieru i tektury o 18 proc. Był to również dobry rok dla produkcji opakowań szklanych. Np. produkcja butelek ze szkła bezbarwnego do napojów i artykułów spożywczych wzrosła w tym okresie o 13 proc. Dużą dynamikę wzrostu produkcji odnotowano w segmencie opakowań metalowych, a w szczególności aluminiowych puszek do napojów. Dynamiczny rozwój rynku opakowań sprzyjał rozbudowie i unowocześnieniu potencjału produkcyjnego, dzięki czemu oferta zlokalizowanego w Polsce przemysłu opakowań jest w pełni konkurencyjną na rynkach zagranicznych.

Przemysł opakowań w Polsce, został praktycznie w 100 proc. skomercjalizowany i sprywatyzowany. Charakteryzuje się on dużym udziałem inwestorów zagranicznych i ich kapitału. Dotyczy to w szczególności dużych międzynarodowych koncernów i grup kapitałowych takich jak Can Pack, Ball Packaging Europe, Stora Enso, Mondi, Smurfit Kappa, Constantia, Tetra Pak, Owens Illinois, International Paper i inne. Rodzime - w większości średnie i małe firmy - skutecznie uzupełniają ofertę wiodących producentów. Istniejące rodzime firmy łącząc się w grupy kapitałowe stanowią ważny element krajowego przemysłu opakowań.

Reasumując, zlokalizowany w Polsce przemysł opakowaniowy jest w pełni nowoczesnym, dobrze zorganizowanym i zarządzanym. Dysponuje miejscową kadrą o wysokich kwalifikacjach. Jest w wielu segmentach światowego przemysłu opakowań w pełni konkurencyjnym, o czym świadczy m.in. fakt, iż z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej, wzrósł eksport opakowań na unijne rynki.

Polski przemysł opakowań, wyposażony w nowoczesne środki produkcji i produkujący wg najnowszych technologii, jest w stanie zaspokoić potrzeby rynku krajowego. Zaś nadwyżki mocy produkcyjnych oceniane na ok. 20-30 proc. pozwalają na uzupełnienie potrzeb rynków zagranicznych. Polski przemysł opakowań, ze względu na stosunkowo łagodny charakter kryzysu w Polsce, ma szansę w warunkach wzrostu gospodarki światowej zająć na rynkach miejsce tych firm, którym nie udało się w warunkach kryzysu zachować swoich zdolności produkcyjnych oraz rynków zbytu.