Rynek sztywnych folii termoplastycznych w Europie

Rynek sztywnych folii termoplastycznych w Europie
Z badań przeprowadzonych przez agencję AMI wynika, że na europejskim rynku kilku głównych graczy zużywa rocznie ponad 100 tys. ton tworzywa. Rośnie przy tym rola prywatnych inwestorów kapitałowych - trzy z pięciu głównych firm z rankingu zarządzanych jest przez inwestorów finansowych.

Największym europejskim producentem folii sztywnych jest Klöckner Pentaplast, firma znana głównie jako dostawca sztywnej folii PVC, lecz umacniająca też swoją pozycję na rynku sztywnych folii PET. W 2001 roku firma została zakupiona przez spółkę Cinven. W 2007 roku firmę kupiła grupa The Blackstone Group, która z kolei w ubiegłym roku sprzedała ją grupie inwestorów ze Strategic Value Partners LLC. Przez ten czas spółka systematycznie powiększała się poprzez przejęcia, rozwijając ofertę produktową i zasięg geograficzny. Ostatnio przejęła francuski Novopack, producenta arkuszy PVC i PVC/PE we Francji, włoską firmę AMB produkującą jedno- i wielowarstwowe sztywne folie PP i PS oraz Bemis Packaging Deutschland GmbH, firmę wytwarzającą sztywne folie PET.

Na drugim miejscu w Europie uplasowała się niedawno utworzona grupa Paccor International, należąca do Sun Capital Partners Inc., specjalizująca się zarówno w foliach giętkich, jak i sztywnych. Spółka powstała w 2011 roku poprzez połączenie części firmy Huhtamaki wytwarzającej opakowania dla konsumentów oraz firm Veripalst Rigid i Pannunion. Obiekty Huhtamaki obejmują zakłady produkujące sztywne opakowania z tworzyw sztucznych w Hämeenlinna (Finlandia), Auneau (Francja), Siemianowicach (Polska), Stambule (Turcja) oraz jednostki sprzedaży w Niemczech i na Litwie. Z kolei Veriplast wniósł do spółki swoje oddziały zlokalizowane we Francji, Hiszpanii, Bułgarii, Niemczech i Holandii, zaś Pannunion - na Węgrzech, na Ukrainie, w Serbii i Rumunii. Dzięki połączeniu sił grupa stała się czołowym europejskim dostawcą arkuszy dla zastosowań FFS, specjalizuje się też w jedno- i wielowarstwowych arkuszach PS, PP, PET, PLA.

Innym czołowym graczem na rynku folii sztywnych zarządzanym przez prywatny fundusz jest VitasheetGroup. Firma Vitasheet należała początkowo do spółki Vita, ale w 2005 roku została przejęta przez fundusz TPG Capital (wcześniejszy Texas Pacific Group). Grupa produkuje przede wszystkim arkusze przemysłowe, specjalizując się w dostarczaniu arkuszy ABS i PP dla sztuk graficznych, reklamy zewnętrznej, opakowalnictwa i różnych gałęzi przemysłu. Jako podmiot należący do inwestora kapitałowego w ostatnim czasie firma kładzie nacisk na reorganizację w celu zwiększenia konkurencyjności, rozwijanie oferty i ekspansję na rynku środkowoeuropejskim.

Inne przedsiębiorstwa zużywające więcej niż 100 tys. ton surowców rocznie to Groupe Guillin, RPC Group, Linpack i Coexpan.

AMI szacuje, że produkcja termoplastycznych sztywnych folii w Europie wyniosła w 2012 roku wielkość 4 mln ton, osiągając wielkość z 2008 roku, a zatem sprzed kryzysu. Rynek tworzy ponad 800 zakładów produkcyjnych. W ostatnich latach widać wzrost znaczenia dużych firm - 50 czołowych producentów odpowiada za 65 proc. rynku, podczas gdy przed pięcioma laty wskaźnik ten wynosił 56 proc.