Sidel angażuje się w GOZ, dołączając do R-Cycle

Sidel angażuje się w GOZ…

Sidel pomaga urzeczywistnić idee gospodarki o obiegu zamkniętym, dołączając do R-Cycle - otwartego standardu śledzenia zrównoważonych opakowań z tworzyw sztucznych. Ta globalna firma zajmująca się rozwiązaniami dla opakowań jest teraz członkiem R-Cycle - społeczności projektującej cyfrowe "paszporty produktów", aby przyspieszyć recykling opakowań z tworzyw sztucznych na całym świecie.

Wykorzystując otwarty standard śledzenia, R-Cycle umożliwia gromadzenie informacji o właściwościach dotyczących recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych. Informacje te, przechowywane na wspólnej platformie wymiany danych, mogą być następnie automatycznie odczytywane i rejestrowane przez dowolne maszyny produkcyjne w całym łańcuchu wartości - od producentów opakowań i przetwórców po branżę recyklingu. Umożliwia to liniom sortowania odpadów identyfikację opakowań nadających się do recyklingu, a tym samym pomaga w tworzeniu czystych i przyjaznych dla recyklingu materiałów zdatnych do ponownego przetworzenia na szeroką gamę wysokiej jakości produktów z tworzyw sztucznych.

- Firma Sidel niedawno dołączyła do R-Cycle, ponieważ chcemy nadal odgrywać kluczową rolę w realizacji idei gospodarki o obiegu zamkniętym. Stosowanie globalnego standardu, który łączy partnerów z całego świata w ramach całego cyklu życia opakowań z tworzyw sztucznych, umożliwiającego rejestrację i uzyskiwanie dostępu do informacji na temat wszystkich istotnych właściwości opakowań, bardzo korzystnie wpłynie na zrównoważony rozwój produktów. Ulepszy to procesy produkcyjne, a także jakość recyklatów, skutkując wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym - mówi Francesca Bellucci, Dyrektor ds. Portfolio Zrównoważonego Rozwoju w Dziale Innowacji Produktowych i Marketingu firmy Sidel.

- Wspaniale jest widzieć, jak nasza społeczność stale się rozwija dzięki patrzącym w przyszłość partnerom z branży opakowaniowej, którzy łączą swoją innowacyjność pod sztandarem R-Cycle. Firma Sidel wnosi istotny wkład i wyraźnie angażuje się w tworzenie sprawnej gospodarki o obiegu zamkniętym, która pozwoli nam wszystkim iść naprzód - dodaje Dr. Benedikt Brenken, Dyrektor R-Cycle.


r-cycle-gallery-01

Zwiększanie efektywności recyklingu

Opakowań z tworzyw stanowiących surowce wtórne nie można obecnie wystarczająco precyzyjnie oddzielić od innych odpadów w celu zwiększenia jakości recyklingu, co jest istotnym czynnikiem przy obecnych niskich jego wskaźnikach - ostatecznie recyklingowi poddaje się jedynie 9% odpadów z tworzyw sztucznych.[1]

Istnieją dwa istotne elementy efektywnego recyklingu tworzyw sztucznych. Jednym z nich jest tworzenie opakowań, które w pełni nadają się do recyklingu; jest to obszar, w którym Sidel pomaga rozwijać się swoim klientom poprzez promowanie opakowań PET - najczęściej poddawanego recyklingowi tworzywa sztucznego stworzonego do tej pory. Drugim jest ulepszanie procesów recyklingu, co stanowi główny cel R-Cycle.

R-Cycle przyniesie korzyści producentom na całym świecie, poprawiając wydajność procesu i jakość produktu. Posiadanie szczegółowych informacji o materiałach źródłowych pomaga przyspieszyć produkcję, a rejestrowanie właściwości produktu stanowi wartość dodaną dla klientów.

R-Cycle został opracowany przez wiele firm i organizacji technologicznych z całego łańcucha cyklu życia opakowań z tworzyw sztucznych, a Sidel przyczyni się do jego dalszego rozwoju jako wiodący dostawca rozwiązań w zakresie pakowania napojów, żywności, artykułów gospodarczych i środków higieny osobistej.

Cyfrowy paszport produktu pomoże również w zapewnieniu zgodności i udostępnianiu informacji potrzebnych do spełnienia zarówno obecnych, jak i przyszłych wymagań klientów i ustawodawców, takich jak obliczanie śladu węglowego, a także rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR - Extended Producer Responsibility) - polityki mającej na celu nałożenie na producentów odpowiedzialności za przetwarzanie lub usuwanie odpadów pokonsumenckich. R-Cycle stanowi również opłacalne rozwiązanie dla planu działania Unii Europejskiej dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który ma zapewnić identyfikowalność opakowań z tworzyw sztucznych w celu zapewnienia ich recyklingu - obejmującą śledzenie i zarządzanie informacjami o użytych surowcach oraz cyfryzację danych produktów.

Jak działa R-Cycle?

Globalny standard otwartego śledzenia R-Cycle umożliwia łatwe tworzenie dokumentacji przechowywanej na wspólnej platformie danych, do której dostęp może uzyskać każdy element procesu produkcyjnego - od maszyn do formowania folii z tworzywa sztucznego lub wtryskarek/rozdmuchiwarek, przez maszyny do przetwarzania i napełniania, aż po linie sortowania odpadów i recyklingu. Umożliwia on uchwycenie właściwości materiału związanych z recyklingiem i ich odtworzenie za pomocą odpowiedniego znacznika, takiego jak cyfrowy znak wodny lub kod QR na opakowaniu. Technologia śledzenia na której bazuje R-Cycle opiera się na standardach GS1 - wiodącej globalnej sieci do opracowywania procesów międzybranżowych; jest już stosowana przez różne branże na całym świecie - na przykład do śledzenia świeżych produktów spożywczych.

- Łącząc wszystkich partnerów zapewniających wartość dodaną w całym cyklu, R-Cycle staje się podstawą dla uzyskania wysokiej jakości recyklatów w celu wdrożenia idei sprawnie działającej gospodarki o obiegu zamkniętym - dodaje Francesca Bellucci.

[1] OECD, Global Plastics Outlook (Globalne perspektywy dla tworzyw sztucznych), luty 2022.