Sidel przystępuje do globalnej inicjatywy fundacji Ellen MacArthur

Sidel przystępuje do globalnej…

W ostatnich dniach firma Sidel dołączyła do grona sygnatariuszy ”Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi”, ogólnoświatowej inicjatywy zapoczątkowanej w październiku 2018 roku przez fundację Ellen MacArthur oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych, której celem jest rozwiązanie problemów odpadów plastikowych i kryzysu zanieczyszczeń u ich źródła oraz utrzymywanie tworzyw sztucznych w obiegu gospodarczym. Jak dotąd, do porozumienia dołączyło ponad 400 organizacji i firm, dążąc do realizacji wspólnej wizji gospodarki tworzywami sztucznymi o obiegu zamkniętym.

Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w firmie Sidel opierają się na ośmiu mocnych filarach, obejmujących aspekty związane z produktami - bezpieczeństwo żywności, zrównoważone opakowania oraz wyposażenie, których celem jest minimalizacja liczby odpadów, a także ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, zmniejszanie zużycia wody i energii elektrycznej - oraz zrównoważone zarządzanie cyklem życia aktywów swoich klientów. ”Podpisując globalne zobowiązanie fundacji Ellen MacArthur stawiamy kolejny ważny krok w kierunku bardziej zrównoważonej przyszłości. Wspólnie z naszymi klientami i partnerami biznesowymi chcemy nadal odgrywać kluczową rolę w walce ze stale narastającymi problemami i wyzwaniami związanymi z opakowaniami, bezpieczeństwem żywności oraz wpływem naszej działalności na środowisko” - twierdzi Luc Desoutter, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w firmie Sidel.

Lepszy recykling wymaga skoncentrowania się na zbiórce odpadów

Konsumpcja napojów w opakowaniach, stale i niezmiennie wzrasta o 2,5% rocznie na całym świecie oraz o 1,3% w Europie. Zwrot w kierunku ekologicznych rozwiązań w dużym stopniu wspiera zastosowanie tworzywa PET, jako podstawowego materiału opakowaniowego. Dzięki wyjątkowym właściwościom tego tworzywa w zakresie bezpieczeństwa żywności, wygody, elastyczności projektowania, przejrzystości, kosztów, a zwłaszcza możliwości recyklingu w obiegu zamkniętym, około 37% wszystkich napojów trafia do opakowań PET. 

Wizja przedstawiona w ”Nowej Gospodarce Tworzywami Sztucznymi” zakłada ambitne cele, między innymi: podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie problematycznych lub niepotrzebnych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacyjne rozwiązania oraz nowe modele dostaw, a także przyjmowanie modeli opartych na ponownym wykorzystaniu w taki sposób, aby 100% wszystkich opakowań z tworzyw sztucznych było możliwe do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania.

”Z technicznego i przemysłowego punktu widzenia, opakowania PET, puszki i opakowania szklane mogą być poddawane recyklingowi. Co więcej, recykling niesie za sobą realne korzyści ekonomiczne - wartość beli butelek PET może wynosić od 300 do 600 euro za tonę, w zależności od jakości. Materiał, jakim jest PET może trafić ponownie do łańcucha wartości, dlatego nie powinien być uważany za część problemu” — wyjaśnia Desoutter. ”Jesteśmy obecnie świadkami znaczącej zmiany w podejściu do sposobu recyklingu PET i chcemy wykorzystać nasze zaangażowanie w ramach ”Nowej Gospodarki Tworzywami Sztucznymi” w celu wspierania i promowania rozwoju w kierunku zwiększania wskaźników zbiórki i recyklingu”.

Więcej niż butelka - kompleksowe podejście ”End to End” firmy Sidel

Firma Sidel od lat współpracuje z różnymi wiodącymi stowarzyszeniami branżowymi w celu dbania o wizerunek tworzyw sztucznych, w szczególności zaś PET, promując wyjątkowe właściwości opakowań PET i opracowując projekty dotyczące norm ich recyklingu. W następstwie podpisania zobowiązania skupiającego dostawców opakowań z tworzyw sztucznych, firma Sidel sformułowała również własny szereg dodatkowych, ambitnych celów.

Cele te skupiają się na kompleksowym podejściu ”End to End” wdrożonym przez firmę, w ramach którego opakowania i urządzenia są postrzegane z kompleksowego i całościowego punktu widzenia, a także uwzględniane są wszystkie wpływy powstające na każdym szczeblu łańcucha wartości. ”Jeśli chodzi o opakowania, nie tylko bierzemy pod uwagę opakowania pierwotne, wtórne i trzeciorzędne, ale także ich interakcję z urządzeniami zainstalowanymi w zakładzie produkcyjnym” - wyjaśnia Desoutter. ”Czynimy to, mając zawsze na uwadze interesy i oczekiwania graczy w naszej branży, konsumentów i społeczeństwa obywatelskiego” - dodaje.

Źródło: Sidel

brak
 

Maszyny pakujące

Switzerland