Sidel świętuje trzy lata od uzyskania zatwierdzenia FDA dla Aseptic Combi Predis

Sidel świętuje trzy lata od…

W roku 2017 zintegrowane urządzenie Aseptic Combi Predis (łączące rozdmuch, nalewanie oraz zakręcanie) firmy Sidel - jako pierwsze w branży - uzyskało zatwierdzenie Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dla produktów o niskiej kwasowości sprzedawanych w Stanach Zjednoczonych. Przy ponad 180 referencjach od dużych firm produkujących napoje i produkty mleczne od momentu wprowadzenia tego bezpiecznego i prostego rozwiązania na początku 2000 roku, stale powtarzające się zamówienia na tę technologię podkreślają jej sukces.

Od czasu pierwszego zatwierdzenia przez FDA, wielu producentów napojów i produktów mlecznych, zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Azji i Ameryce Południowej, zaufało sprawdzonej technologii odkażania preform na sucho firmy Sidel, by móc rozwijać swoją działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. To powodzenie klientów odzwierciedla globalne osiągnięcia technologii Predis od momentu jej wprowadzenia: odkażono już ponad 60 miliardów butelek, jednocześnie oszczędzając ponad 10 miliardów litrów wody i 60.000 ton PET. Aseptic Combi Predis różni się od wcześniejszych aseptycznych technologii butelkowania, ponieważ sterylizacja opakowań PET odbywa się już na etapie preformy, a nie podczas fazy butelkowania. Rozwiązanie to stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonej produkcji, ponieważ nie wymaga wody i zużywa jedynie minimalną ilość środków chemicznych: piec rozdmuchiwarki aktywuje sterylizujący efekt pary nadtlenku wodoru (H2O2), eliminując w ten sposób potrzebę dodatkowego ogrzewania preform, co w efekcie pozwala oszczędzać zasoby.

Zaprojektowany pod kątem zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i prostoty

Aseptic Combi Predis firmy Sidel przyczynia się do uproszczenia i zwiększenia niezawodności produkcji, ponieważ zarządzanie i dbanie o linię z małą strefą sterylną i minimalną liczbą czynników krytycznych jest bezpieczniejsze, łatwiejsze i skuteczniejsze. Sterylizacja preform na sucho jeszcze przed piecem zapobiega ponownemu zanieczyszczeniu i pozwala uniknąć konieczności sterylizacji przez rozdmuchiwanie. Eliminuje również ograniczenia związane ze złożonością kształtu butelki. Dzięki temu, rozwiązanie jest w stanie obsłużyć formaty butelek od 200 ml do 3 L o dowolnym kształcie. W celu zwiększenia elastyczności, zmiana formatu jest łatwa i szybka – zajmuje tylko jedną minutę na formę. W swojej najnowszej wersji - Versatile Aseptic Combi Predis - rozwiązanie pozwala na produkcję napojów niegazowanych i gazowanych w butelkach PET na jednym urządzeniu.

sidel

Lider w produkcji napojów bez konserwantów i płynnych produktów mlecznych

Ufając temu opatentowanemu rozwiązaniu, producenci na całym świecie skorzystali z okazji, aby zakupić ten aseptyczny układ rozdmuchująco-nalewająco-zakręcający firmy Sidel, do prowadzenia produkcji i dystrybucji produktów o przedłużonej trwałości i niskiej kwasowości w butelkach PET. Należą do nich mleko i płynne produkty mleczne, a także alternatywne produkty mleczne i napoje roślinne - takie jak mleko sojowe i napoje kokosowe. Oprócz zgodności z wymogami FDA dotyczącymi aktualnej Dobrej Praktyki Produkcyjnej (cGMP) i opatrzenia certyfikatem 3-A za projekt sanitarny od 2017 roku, rozwiązanie zostało również zatwierdzone przez Kanadyjską Agencję Kontroli Żywności (CFIA), wymaganą do sprzedawania na rynku kanadyjskim produktów bez konserwantów. 

- Dzięki aseptycznemu rozwiązaniu polegającemu na suchej sterylizacji preform, zatwierdzonemu trzy lata temu przez FDA po raz pierwszy na świecie, Sidel cieszy się stale rosnącą rolą światowego lidera w dziedzinie napojów bez konserwantów i technologii produkcji płynnych produktów mlecznych. Wysoki poziom zadowolenia klientów i wiele powtórnych zamówień wynikają z faktu, że nasz opatentowany system jest w 100% bezpieczny i prosty dla pakowania produktów o niskiej kwasowości i bez konserwantów w butelki PET, dystrybuowanych w temperaturze pokojowej. Jesteśmy bardzo dumni z tego ogromnego sukcesu - mówi Guillaume Rolland, wiceprezes ds. produktów bez konserwantów w firmie Sidel. 

- Ponadto, dzięki prostocie tego rozwiązania, zatwierdzeniem FDA można objąć Aseptic Combi Predis - już zainstalowany i pracujący w zakładach klientów. Otwiera to nowe możliwości biznesowe dla klientów, którzy chcą rozpocząć sprzedaż produktów o niskiej kwasowości w Stanach Zjednoczonych - podsumowuje Rolland.

sidel-aseptic-combi-predis