Siedem firm w grze o Rudniki

Siedem firm w grze o Rudniki Z ośmiu firm, które złożyły w marcu oferty oferty kupna Zakładów Chemicznych Rudniki SA, do dalszego etapu zostało dopuszczonych siedem podmiotów. Są to: Alwernia S.A. z Alwerni, PROBUD Jarosław Dąbrowski z Radomska, Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska SEPO Sp. z o.o. z Knurowa, RE ALLOYS Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych, Synthos SA z Oświęcimia oraz dwie firmy z Czech: CHS Resins a.s. z siedzibą w Usti nad Labem oraz zlokalizowana w Pradze firma TONASO Holding a.s. W dalszym procesie prywatyzacyjnym nie weźmie udziału niemiecka firma Dr. Wöllner Holding GmbH & Co. KG z siedzibą w Ludwigshafen.

Zakłady Chemiczne w Rudnikach produkują szkliwo sodowe i potasowe, szkło wodne, spoiwa odlewnicze, metakrzemian sodowy i inne produkty, znajdujące zastosowanie w przemyśle papierniczym, chemicznym, gumowym, ceramicznym, szklarskim i in. Dużą rolę w działalności firmy odgrywa eksport do krajów Europy Zachodniej, Skandynawii i Rosji.

Czytaj więcej:

Reportaże

Forum