Startuje rECOnomy - Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego

Startuje rECOnomy - Koalicja na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Gospodarka obiegu zamkniętego to koncepcja zakładająca racjonalne wykorzystywanie zasobów w taki sposób, aby zawarte w odpadach materiały mogły zostać wykorzystane ponownie, m.in. w procesie produkcji. Celem zawiązanej Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego rECOnomy jest upowszechnienie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego, stworzenie platformy współpracy umożliwiającej realizowanie jej założeń oraz wymianę doświadczeń, wiedzy i inspiracji.

rECOnomy zrzesza przedsiębiorstwa, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, które od lat angażują się w promocję idei zrównoważonej produkcji i konsumpcji. Projekt powstał z inicjatywy Stena Recycling oraz platformy Dekoeko.com przy współpracy Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego oraz firm doradczych CSR Consulting i SENSA Sustainable Thinking. Koordynatorem Koalicji jest Instytut Innowacyjna Gospodarka.

- W ramach gospodarki cyrkularnej dąży się do tego, aby w sposób efektywny i racjonalny gospodarować zasobami, chroniąc tym samym środowisko - mówi Aleksandra Surdykowska, kierownik ds. marketingu i PR w Stena Recycling. - Działania podejmowane przez Komisję Europejską w tym zakresie zakładają m.in. podnoszenie poziomów recyklingu oraz stopniową likwidację składowisk. Odpady są materiałem, który możemy wielokrotnie przetwarzać, a gospodarka obiegu zamkniętego potencjał ten potrafi wykorzystać.

Działania w ramach rECOnomy obejmują organizację dorocznej międzynarodowej konferencji na temat modeli biznesowych gospodarki obiegu zamkniętego oraz spotkania wypracowujące mechanizmy wprowadzania jej w Polsce. Koalicja oferuje m.in. coroczne raporty najlepszych praktyk w biznesie, wsparcie eksperckie w zakresie szkolenia kadry i edukacji pracowników, dostęp do bazy polskich eco-designerów oraz szeregu działań i narzędzi z zakresu tzw. upcyklingu marki. Umożliwia także przeprowadzenie audytu przedsiębiorstwa w obszarach kluczowych z punktu widzenia gospodarki cyrkularnej, w tym analizy generowanych odpadów i potrzeb przedsiębiorstwa pod kątem twórczego upcyklingu.

- W Polsce istnieje wielki potencjał dotyczący bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów nie tylko przez duże firmy z międzynarodowym know-how, ale również przez średniej wielkości rodzime firmy z różnych branż - mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert Instytutu Innowacyjna Gospodarka. - Przedsiębiorcy, a także konsumenci są w znacznie większym stopniu niż jeszcze kilka lat temu przekonani o korzyściach płynących z ochrony środowiska, zarówno w perspektywie kosztów, jak i podnoszenia jakości życia społeczeństwa.

Działania Koalicji mają przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej, podnoszenia poziomu edukacji menedżerskiej, a także dostarczyć gotowe rozwiązania służące budowaniu konkurencyjnej gospodarki obiegu zamkniętego. Przedsiębiorstwa przyłączające się do projektu zyskują eksperckie wsparcie oraz możliwość rozwoju biznesu zgodnie z ideą racjonalnego wykorzystywania zasobów.

Jednym ze strategicznych celów działania Koalicji jest promocja dobrych praktyk w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego. rECOnomy już dziś zachęca do zgłaszania działań w tym obszarze. Najciekawsze projekty zostaną opisane w przeglądzie dobrych praktyk będącego częścią I Raportu Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którego ogłoszenie planowane jest w listopadzie br. Koalicja zaprasza do nadsyłania najlepszych praktyk z obszaru gospodarki cyrkularnej przez firmy i instytucje do 10 października na adres kontakt@reconomy.pl.

Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy do pobrania znajdują się na stronie www.reconomy.pl.