Stella Pack idzie na Giełdę

Firma Stella Pack, będąca jednym z liderów krajowego sektora artykułów opakowaniowych tzw. home storage i niechemicznych środków czystości wykorzystywanych w gospodarstwach domowych, planuje ofertę publiczną i debiut na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Ofertę publiczną spółki zaplanowano na pierwsze półrocze 2008 r.

Prospekt emisyjny spółki złożono w Komisji Nadzoru Finansowego pod koniec października. Oferującym akcje będzie KBC Securities.

- Bardzo szybko się rozwijamy, a rynek, na którym działamy dynamicznie rośnie. Aby umocnić naszą pozycję, musimy stale rozbudowywać ofertę i rozwijać dystrybucję. Zamierzamy także zwiększyć nasz potencjał produkcyjny i wdrożyć nowoczesne technologie. Środki pozyskane w ofercie publicznej pomogą nam w realizacji tych celów - mówi Marek Jaszczak, prezes Stella Pack. - Uznaliśmy, że spółka jest na takim etapie rozwoju, który jest najlepszym momentem, aby przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na GPW. Z jednej strony jesteśmy już dojrzałą spółką, a z drugiej strony mamy duży potencjał do dalszego wzrostu co powinno być interesujące dla giełdowych inwestorów.

Stella Pack działa na dynamicznie rozwijającym się rynku artykułów opakowaniowych tzw. home storage oraz niechemicznych środków czystości używanych w gospodarstwach domowych. Jest jedną z wiodących firm produkcyjnych i dystrybucyjnych w Polsce. Swoje wyroby sprzedaje także na rynkach zagranicznych, min. poprzez spółkę zależną Stella Pack Ukraina na rynkach wschodnich. W pierwszym półroczu 2007 r. osiągnęła przychody w wysokości 52,2 mln zł. Najważniejszym celem strategicznym Spółki jest zdobycie pozycji największego producenta worków na śmieci w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zwiększenie udziałów w rynku w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej w segmencie odbiorców detalicznych, a także rozwiniecie działalności dla odbiorców przemysłowych i usługowych (B2B).

Podstawową grupą asortymentową oraz największą pod względem sprzedaży są w Stella Pack worki na śmieci. Powstają one z tworzyw sztucznych, a dokładnie z polietylenu. Wpływy ze sprzedaży tych produktów stanowiły niemal 30 proc. przychodów firmy osiągniętych w 2006 r. Pozostałe kluczowe kategorie asortymentowe obejmują produkty z mikrofibry, produkty do czyszczenia i mycia, rękawice gumowe oraz folie kuchenne. Spółka zajmuje czołową pozycją w rynku artykułów home storage i niechemicznych środków czystości ogółem z udziałem szacowanym na 9,2 proc.

Aktualnie produkcja firmy odbywa się w kilku zakładach produkcyjnych.

Stella Pack Lubartów zajmuje się wytwarzaniem worków na śmieci z folii HDPE i LDPE. Stella Pack Skrobów specjalizuje się w pakowaniu i przepakowywaniu produktów oraz produkuje folię HDPE i LDPE. Są to przede wszystkim folie przeznaczone do kontaktu z żywością, takie jak różnego rodzaju woreczki HDPE i LDPE, przeznaczone zarówno dla marek własnych, jak i linii cateringowej.

Trzeci z zakładów, wchodzących w skład całej Grupy, to Stella Pack Chlewiska. Odbywa się tam recykling odpadów foliowych w folię LDPE. Do jego powstania przyczyniły się bardzo dobre perspektywy związane z recyklingiem odpadów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych, które nie ulegają biodegradacji. Oprócz regranulatu w Stella Pack Chlewiska wytwarzany jest także rękaw foliowy, który stanowi półprodukt w produkcji worków na śmieci. O wysokim poziomie know-how świadczy opracowanie unikalnej technologii, pozwalającej na wytwarzanie worków na śmieci w 100 proc. z przetworzonych odpadów, bez użycia czystego surowca.

Ostatni z zakładów, Stella Pack Poniatowa produkuje trójwarstwową folię LDPE. Dysponuje on jednymi z najnowocześniejszych na świecie wytłaczarkami folii trójwarstwowej.

Produkty Stella Pack sprzedawane są pod własnymi markami we wszystkich segmentach rynku: marka Stella Pack w segmencie premium, a marka Super Baba w segmencie dyskontowym. Spółka wprowadza także markę Sweet Home w segmencie ekonomicznym i oferuje produkty pod prywatnymi markami sieci handlowych. Szybko wzrasta też eksport produktów Stella Pack. W tej chwili trafiają one głównie do Czech, Słowacji, Rosji, na Węgry, Ukrainę oraz do krajów nadbałtyckich.