Superfos stworzy opakowania oksy-biodegradowalne

Superfos stworzy opakowania oksy-biodegradowalne
Firma Symphony Environmental zawarła umowę z producentem opakowań z tworzyw sztucznych koncernem Superfos. Umowa dotyczy wykorzystywania dodatku d2w przy produkcji opakowań.

Przez najbliższe pięć lat Superfos będzie produkował metodą formowania wtryskowego swoje sztywne opakowania z tworzyw sztucznych z użyciem dodatku d2w powodującego oksy-biodegradację. Superfos jest liczącym się europejskim producentem opakowań, posiada zakład produkcyjny także w Polsce.

W myśl zawartej umowy Symphony dostarczy produkt za pośrednictwem swojego francuskiego przedstawiciela Alternative Plastics, a Superfos zostanie pierwszym dużym europejskim wytwórcą opakowań, który uruchomi i rozwinie produkcję z dodatkiem d2w. - Jest to również znaczny krok naprzód dla Symphony i całego przemysłu opakowaniowego. Pokaże on, że istnieją rozwiązania, które są w stanie udoskonalić kwestie związane z ochroną środowiska przy produkcji opakowań - tłumaczy Michael Laurier, szef Symphony Environmental.

Opakowania Superfos

Tymczasem niedawno Europejskie Stowarzyszenie Przedstawicieli Recyklingu Tworzyw Sztucznych (EuPR), czyli organ reprezentujący przedsiębiorstwa recyklingu tworzyw sztucznych w Europie i zajmujący się promowaniem recyklingu materiałowego i stwarzaniem warunków dla opłacalnej i zrównoważonej działalności gospodarczej w tej dziedzinie, wyraził swoje mocne zastrzeżenia wobec technologii oksy - biodegradacji.

W swoim stanowisku EuPR uznało, że dodatki powodujące oksy-biodegradację wyrządzają w istocie więcej szkód niż pozytywów i nie ma dowodów, że mogą one pomóc np. w zmniejszeniu emisji gazu cieplarnianego, a dodatkowo społeczne zamieszanie odnośnie postępowania z degradowalnymi materiałami może poważnie szkodzić inicjatywom związanym z recyklingiem.

W odpowiedzi Symphony uznało, że jest to nieporozumienie i EuPR nie wie na czym w ogóle polega technologia, o której dyskutuje.

Oksy-biodegradacja sprawia, że produkty tego typu ulegają całkowitemu rozkładowi na wodę, dwutlenek węgla i znikome ilości biomasy w czasie nie dłuższym niż trzy lata. Mogą one rozłożyć się samoczynnie pod wpływem działania promieniowania słonecznego, ciepła, ciśnienia oraz uszkodzeń mechanicznych. Degradacja następuje niezależnie od tego, czy odpady znajdują się głęboko na wysypisku, pod wodą czy też na otwartym powietrzu – mogą też być poddawane recyklingowi. Produkty oksy-biodegradowalne są powszechnie stosowane już w około 120 krajach.