Świadectwa Packaging Circular Economy przykładem samoregulacji rynku

Świadectwa Packaging Circular…

W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej, szczególnie w obliczu ostatnich kryzysów, które wymagają od przedsiębiorców stawiania czoła niespotykanym dotąd wyzwaniom, istotnego znaczenia nabiera kwestia wzajemnego zaufania pomiędzy poszczególnymi uczestnikami rynku.

Zaufanie jest jedną z najważniejszych kategorii odgrywających istotną rolę w rozwoju społeczno-gospodarczym. Niestety jego poziom jest w Polsce nadal bardzo niski, w porównaniu do np. krajów skandynawskich.

Jak budować kapitał społeczny oparty na zaufaniu? Obecne problemy związane ze stanem środowiska naturalnego, które są konsekwencją rozwoju przemysłu, budzą niepokój nie tylko poszczególnych grup aktywistów ekologicznych, ale również całych społeczeństw i w rezultacie ustawodawców. Dotychczas tradycyjnie najmniej zainteresowani kwestiami stanu środowiska byli przedsiębiorcy, skupieni na maksymalizacji zysków. Dlatego też oznaką zdrowego rynku jest jego zdolność do samoregulacji czy aktywność związana z podnoszeniem jakości wyrobów czy promocją postaw proekologicznych.

Z pewnością do takich działań oddolnych, mających wpływ na promocję zrównoważonego rozwoju należy inicjatywa Packaging Circular Economy, w ramach której firma ML Polyolefins wyróżnia przedsiębiorstwa, które dbają o odzysk tworzyw sztucznych pozwalając tym samym na powtórne ich wykorzystanie w myśl zasad gospodarki o obiegu zamkniętym.

Trzecia już edycja wręczenia świadectw Packaging Circular Economy miała miejsce podczas jubileuszowej 10. Konferencji Bezpieczne Opakowanie, która odbyła się pod koniec ubiegłego roku. Wyróżnienia PCE doceniają rozwiązania pozwalające na maksymalizację odzysku opakowań z tworzyw sztucznych i wtórne ich wykorzystanie w postaci recyklatu. Przetworzenie takich odpadów nie przyczynia się do zwiększania nowych tworzyw sztucznych w obiegu zgodnie z zasadami opakowaniowej gospodarki o obiegu zamkniętym.

Prezentację na ten temat wygłosił Krzysztof Nowosielski, dyrektor handlowy ML Polyolefins, podkreślając rolę recyklingu i zrównoważonego rozwoju w obecnej gospodarce. Świadectwa Packaging Circular Economy mają więc promować pozytywne wzorce związane z gospodarką odpadami z tworzyw sztucznych zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej.

- Cieszymy się, że udało się zorganizować III edycję wręczenia świadectw Packaging Circular Economy. Od momentu ich powstania zależało nam na tym, aby wskazać i wyróżnić te przedsiębiorstwa, które w branży tworzyw sztucznych są liderami wprowadzania założeń Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i które warto naśladować. Mam nadzieję, że będą oni swego rodzaju drogowskazem dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze wprowadzić reguł Europejskiego Zielonego Ładu – mówi Krzysztof Nowosielski, dyrektor handlowy ML Polyolefins.

Świadectwa Packaging Circular Economy doceniają te przedsiębiorstwa, które poprzez swoje działania związane z gospodarką odpadami stają się liderami przemiany polskiej branży tworzyw sztucznych. Podczas III edycji świadectwa PCE otrzymało osiem przedsiębiorstw. Są to Amerplast, Drukpol, FlorekPlast, Fol-Druk, Grafix, Mondi, Pałucka Drukarnia Opakowań oraz Yanko. Laureatów wybrano według szczegółowych kryteriów, do których zaliczają się takie kwestie jak maksymalizacja odzysku poprzez właściwe sortowanie odpadu, jego czystość i jakość, ograniczenie ilości opakowań nienadających się do recyklingu, ale także uwzględnienie w swoich wyrobach zasad eco-design.

- W dobie troski o środowisko naturalne należy promować dobre praktyki, bo wiemy jak wiele wysiłku potrzeba, aby gospodarka odpadami w przedsiębiorstwie funkcjonowała prawidłowo - powiedziała Patrycja Ochab, specjalista ds. marketingu ML Polyolefins. - Jako szczególną wartość ostatniej edycji dla świadectw PCE uznajemy zaszczytne grono partnerów, którzy wsparli tę inicjatywę swoją wiedzą, doświadczeniem i autorytetem oraz podnieśli rangę całego wydarzenia.

dsc-2520-edit

W sumie III edycja świadectw Packaging Circular Economy zyskała trzech patronów merytorycznych i czterech partnerów medialnych. Merytorycznie inicjatywę wsparły: Politechnika Bydgoska wraz z prof. dr. hab. inż. Dariuszem Sykuterą, kierownikiem Zakładu Przetwórstwa i Recyklingu Tworzyw, Polska Izba Opakowań na czele z prezesem prof. dr. hab. inż. Stanisławem Tkaczykiem oraz REKOPOL Organizacja Odzysku Opakowań, której przedstawicielem podczas gali była Marta Krawczyk. Patronami medialnymi ceremonii wręczania świadectw PCE zostały czasopisma Opakowanie, Poligrafika oraz miesięcznik Plast Echo, a także portal Plastech.pl