Światowy rynek opakowań w liczbach

Światowy rynek opakowań w…
W niemieckim Düsseldorfie rozpoczęły się targi interpack 2011. Potrwają do 18 maja. To najważniejsza światowa impreza dla branży opakowaniowej. Z tej okazji warto przedstawić najważniejsze wielkości opisujące globalny rynek opakowań.

Tworzenie współczesnych opakowań jest determinowane przez szereg czynników. Zdaniem Keitha Pearsona, prezesa Światowej Organizacji Opakowań, najważniejsze trendy wpływające na charakter dzisiejszych opakowań to zmniejszanie się wielkości gospodarstw domowych, zwiększające się wymagania co do wygody przy obsłudze opakowania, wzrost świadomości zdrowotnej wśród konsumentów i kwestie demograficzne, zmiany w stylu życia populacji skutkujące brakiem czasu i koniecznością dostosowywania do tego opakowań. Kolejne nie mniej ważne aspekty to rosnące wymogi w zakresie pozycjonowania i różnicowania marek produktów podlegających pakowaniu – dla przykładu przy marce Coke aż 48 proc. kosztów produktu przypada na opakowanie (w wielu innych koncernach jest podobnie), rozwój nowych materiałów opakowaniowych, zmniejszanie rozmiarów opakowań, wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw zwłaszcza w Europie Zachodniej i nowe regulacje recyklingowe.

Światowy rynek opakowań w liczbach


Spośród wymienionych czynników warto przyjrzeć się tym najmniej społecznym, a najbardziej technicznych, czyli nowym propozycjom materiałów stosowanych przy tworzeniu opakowań. W efekcie dzięki takim innowacjom kładziony jest nacisk na konstruowanie opakowań o rozwiniętych wartościach barierowych, opakowań aktywnych i inteligentnych, opakowań wspieranych przez nanotechnologię, a także korzystającym z osiągnięć cyfrowego druku.

Na umieszczonych na kolejnych stronach artykułu wykresach przedstawiamy kluczowe dane statystyczne opisujące światowy sektor opakowaniowy. Nie pojawia się na nich Polska, niemniej jednak nasz kraj odgrywa coraz ważniejszą rolę na globalnym rynku. W tej chwili wielkość rynku sytuuje Polskę na końcu drugiej dziesiątki jeśli idzie o największe rynki opakowań na świecie. Wśród krajów o największej liczbie wystawców mających swe stoiska na targach interpack 2011, Polska z 28 firmami jest na 17 miejscu, zatem podczas interpacku dobrze odzwierciedlony jest potencjał krajowego sektora opakowaniowego na tle światowej konkurencji.

Wartość w polskiego przemysłu opakowaniowego w ujęciu pieniężnym szacowana jest w tej chwili na ok. 6 mld dolarów (ok. 4,2 mld euro). Oznacza to, że Polska ma 21. największy rynek jeśli chodzi o opakowania z papieru i tektury (wartość 1,53 mld dolarów i złożony roczny wskaźnik wzrostu w okresie 2004 – 2009 w wysokości 10,2 proc.), 17. największy rynek jeśli chodzi o sztywne opakowania z tworzyw sztucznych (wartość 1,51 mld dolarów i złożony roczny wskaźnik wzrostu 14,1 proc.), 12. największy rynek jeśli chodzi o giętkie opakowania z tworzyw sztucznych (wartość 1,03 mld dolarów i złożony roczny wskaźnik wzrostu 13 proc. rozwoju), 15. największy rynek jeśli chodzi o opakowania z metalu (wartość 1,46 mld dolarów i złożony roczny wskaźnik wzrostu 9,7 proc.), 16. największy rynek jeśli chodzi o opakowania ze szkła (0,49 mld dolarów i złożony roczny wskaźnik wzrostu 6,4 proc.). Nasz kraj jest najszybciej rozwijającym się rynkiem opakowaniowym w Unii Europejskiej i jednym z trzech najlepszych pod tym względem w Europie.

Wykresy ze statystykami na kolejnych stronach.