Światowy rynek opakowań w liczbach

Jak zwykle na targach nie zabraknie prezentacji specjalnych, których celem jest nawiązywanie do najbardziej aktualnych wymagań rynkowych. W tym roku na interpacku taką rolę spełnia m.in. wystawa Innovationparc Packaging z tematem Quality of Life. Wystawa skupi się na pięciu wymiarach: upraszczaniu opakowań pod względem wygody i rozmiaru, identyfikacji marki poprzez opakowanie i wspieraniu procesu sprzedaży przez opakowanie, ochronie zdrowotnej przynoszonej przez opakowania, estetyce opakowań i wartościom designerskim jakie one dostarczają, zrównoważonym rozwoju promowanym za sprawą tworzenia opakowań przyjaznych środowisku.
Inną wystawą specjalną będzie prezentacja „Save Food!“, która pokaże pozytywny wkład poszczególnych elementów łańcucha wartości związanych z opakowaniami oraz transportem i logistyką w walce z narastającym na całym świecie marnotrawstwem żywności. Zaprezentowane będą np. rozwiązania i koncepcje, jak opakowania przez swoją funkcję ochronną efektywnie zapobiegają psuciu się żywności od produkcji aż do spożycia.


Światowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbachŚwiatowy rynek opakowań w liczbach