System ALS firmy Arburg

Poprzez złącze system komputera nadrzędnego jest bezpośrednio zintegrowany z siecią informatyczną przedsiębiorstwa. Wszystkie ważne dane planistyczne i zlecenia produkcyjne, np. oznaczenia zleceń i części, stan zleceń i czas uruchomienia produkcji, można pobrać z takiego nadrzędnego systemu planistycznego do serwera ALS. W odwrotnym kierunku z systemu ALS do systemu planistycznego przekazywane są stale dane rzeczywiste dotyczące zleceń produkcyjnych. Dzięki temu na bieżąco może być realizowany proces zestawiania danych, który przez cały czas dostarcza planistom ds. zleceń i produkcji raportów dotyczących sytuacji w dziale wtryskarek.

Powtarzalną produkcję wtryskową można osiągnąć tylko wtedy, gdy wszystkimi programami pracy zarządza centralnie komputer nadrzędny. Oznacza to przede wszystkim, że maszyny – w odpowiedzi na wymagania programowe – zawsze otrzymują najnowsze zmiany zoptymalizowane i dopuszczone do produkcji. Jest to możliwe dzięki centralnemu zapisywaniu wszystkich programów pracy wtryskarek w bazie danych systemu ALS. Ten moduł jest szczególnie zalecany do stosowania w przedsiębiorstwach, które muszą dostarczać certyfikatów w związku z produkcją przeznaczoną do wrażliwych branż, np. branży samochodowej.

Kolejną funkcją systemu ALS jest natychmiastowe wysyłanie w przypadku przestoju maszyny wiadomości e-mail lub sms z informacją o zakłóceniu, która umożliwia przeprowadzenie zdalnej diagnostyki; wpływa to na skrócenie przestoju, a tym samym na zwiększenie produkcji. W taki sam sposób mogą być przesyłane informacje o zaplanowanych konserwacjach maszyny lub formy wtryskowej lub awariach systemu.

Automatyczna rejestracja czasu pracy lub liczby cykli oraz zapisywanie historii maszyny i formy wtryskowej umożliwiają zaplanowanie konserwacji zapobiegawczej maszyny i formy wtryskowej. System, zorientowany na obsługę techniczną i zrealizowany w sposób przyjazny dla użytkownika, planuje na podstawie godzin pracy, dni lub liczby cykli czas potrzebny na konserwację maszyny i formy wtryskowej w ramach procesu produkcyjnego.

W codziennej eksploatacji zastosowanie systemu ALS wpływa na efektywność energetyczną w wieloraki sposób.

Odpowiednie powiadomienia przed zakończeniem realizacji zlecenia umożliwiają wcześniejsze przygotowania do przezbrajania maszyny, co skraca przestój maszyny i odpowiednio skraca fazy schładzania i nagrzewania maszyny i formy wtryskowej.

Jeżeli różne parametry procesowe przekraczają zakres tolerancji, to centralny nadrzędny system nadzoru parametrów umożliwia wysyłanie ostrzeżeń, zanim powstanie zbyt duża ilość wybrakowanych wyprasek. Produkcja wybrakowanych wyprasek wiąże się z niepotrzebnym zużyciem energii i materiałów.

Centralny system nadzorowania lub przypominania o zbliżającej się konserwacji (konserwacji zapobiegawczej) zapobiega produkcji wadliwych wyprasek.
Ułatwiona jest także szybsza wymiana informacji między kolejnymi zmianami roboczymi. Oznacza to zarówno optymalne wykorzystanie czasu pracy, jak i energii. Zapewnienie sprawności technicznej maszyny, formy wtryskowej i materiału wpływa na przyspieszenie procesu zezwalania na produkcję i zmniejszenie ilości wybrakowanych wyprasek.


Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych
 

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych i ich oprzyrządowania: wtryskarki elektryczne, wtryskarki hybrydowe, wtryskarki hydrauliczne, wtryskarki pionowe, manipulatory, serwis

Polska, 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 233