System ALS firmy Arburg

System ALS firmy Arburg Koncern Arburg wprowadził na rynek system ALS, będący instrumentem kontroli i nadzoru między planowaniem produkcji a samym procesem produkcji.

Produkt Arburga jest odpowiedzią na fakt, że coraz ważniejszym warunkiem ekonomicznej produkcji staje się utrzymywanie stałej i wysokiej jakości produkcji, optymalne wykorzystanie potencjału produkcyjnego i zminimalizowanie czasu przestojów oraz zwiększanie efektywności energetycznej.

Malejące zlecenia produkcyjne, krótkie terminy i rosnący stopień automatyzacji produkcji wymagają zwiększonego zastosowania rozwiązań informatycznych w zakładach przetwórstwa tworzyw sztucznych. System ALS rejestruje specjalne dane maszynowe, eksploatacyjne, programy pracy wtryskarek oraz dane zleceń, a także przetwarza je i przesyła. W ten sposób można efektywnie kontrolować kilka wtryskarek i cały proces produkcji oraz prowadzić ich dokumentację.


Największą zaletą systemu ALS jest jego modułowość. Podstawową platformę systemu można rozbudowywać zgodnie z indywidualnymi potrzebami przedsiębiorstwa. Poszczególne stopnie rozbudowy można dostosowywać do określonej konfiguracji. Dzięki temu powstaje system dostosowany do wymagań.
Podstawę wszystkich indywidualnie dostosowywanych systemów komputera nadrzędnego stanowią stopnie rozbudowy do zbierania danych maszynowych i eksploatacyjnych. Można je dowolnie zestawiać z różnymi stopniami rozbudowy i rozbudowywać.

Przy zbieraniu danych maszynowych system ALS korzysta z uznanego na całym świecie standardu okablowania sieci Ethernet, podobnego jak w sieciach komputerowych. Odpowiednie konfiguracje umożliwiają zbieranie w systemie ALS danych maszynowych z różnych działów i hal produkcyjnych bez ryzyka utraty danych. Zebrane dane można wyświetlić przez wybranie określonego stanu maszyny. Trzy możliwe zakresy informacji dzielą się na dane stanu (rodzaj pracy, alarmy i przyczyny zakłóceń), dane eksploatacyjne (licznik sztuk, informacje dotyczące programu, formy wtryskowej i zleceń) oraz parametry procesowe (procesowe wartości rzeczywiste cyklu wtrysku).

Korzystając ze schematu hali maszyn, użytkownik może w dowolnym czasie uzyskać dokładne informacje o bieżącej produkcji i podjąć działania prewencyjne w zakresie tolerancji wymiarowej lub minimalizowania przerw w produkcji. Dane stanu maszyn, dotyczące zmiany, dnia, tygodnia, miesiąca lub roku, są dostępne w postaci analiz statystycznych; można je wydrukować lub wyeksportować w postaci tabel i wykresów – tłumaczą przedstawiciele koncernu Arburg. - Ponadto system ALS dokumentuje także ważne informacje dotyczące jakości produkcji oraz przyczyn występujących usterek. Odbywa się to przez cykliczne przekazywanie stanu produkcji i ważnych parametrów produkcyjnych z podłączonych maszyn do serwera ALS.

Na podstawie danych maszynowych system ALS rozpoznaje zlecenia realizowane na maszynach i stopień ich wykonania. Poszczególnym maszynom można przyporządkować zlecenia, ustalać i zmieniać ich kolejność. Dzięki temu można skoordynować wykorzystanie wtryskarek.

Czytaj więcej:

Producent wtryskarek do tworzyw sztucznych i ich oprzyrządowania: wtryskarki elektryczne, wtryskarki hybrydowe, wtryskarki hydrauliczne, wtryskarki pionowe, manipulatory, serwis

Polska, 02-495 Warszawa, Al. Jerozolimskie 233