System automatycznego sterowania procesem suszenia tworzyw sztucznych

System automatycznego sterowania…
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych jest zbiorem określonych metod technologicznych i technik, za pomocą których źródłowy materiał, tworzywo sztuczne, zamienia się z surowca, półproduktu, w produkt z określonymi, pożądanymi, właściwościami eksploatacyjnymi.

Proces technologiczny przetwarzania tworzywa sztucznego można podzielić na kilka kluczowych etapów: etap wstępny, podstawowy i końcowy. Wstępny etap stosowany w celu poprawy właściwości technologicznych tworzyw sztucznych. Podstawowy – to etap przetwarzania, w ramach tego etapu odbywa się produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych. Ostatni etap przeznaczony dla nadania gotowym produktom określonego wyglądu, na przykład, tworzenie końcowych połączeń poszczególnych elementów z tworzywa sztucznego w produkcie końcowym.

Kontrola parametrów wilgotności powietrza i tworzyw sztucznych w komorze suszenia

Tworzywa sztuczne, techniczne są higroskopijne. Potrafią w krótkim czasie zaabsorbować z otoczenia wilgoć, która ma negatywny wpływ na procesy kształtowania, na przykład, przy termoformowaniu i ma bezpośredni wpływa na jakość produktu końcowego.

Jednym z najważniejszych kroków przygotowawczych w procesie technologicznym jest – suszenie tworzywa sztucznego. Zasoby aparaturowo-technologiczne procesu suszenia w dużej mierze definiują jakość gotowego wyrobu z tworzywa sztucznego. Suszenie tworzyw sztucznych, zazwyczaj, kończy się po osiągnięciu pewnego poziomu zawilgocenia próbki, który wynika z wymagań procesu technologicznego kształtowania materiału surowca. Wymagany czas suszenia i spadek prędkości suszenia, w większości przypadków, można uzyskać tylko drogą doświadczalną. Należy podkreślić, że procedura suszenia tworzyw sztucznych, z reguły, jest procedurą obowiązkową, wymagającą zaawansowanych aparaturowo–technologicznych rozwiązań i dużych nakładów czasu i energii.

suszenie tworzyw


Jedną z możliwych technologii eliminacji wody z tworzywa sztucznego jest technologia jego suszenia. Zadaniem technologii suszenia arkuszy tworzywa sztucznego w suszarni jest zapewnienie i utrzymanie wymaganych parametrów procesu suszenia materiału do osiągnięcia określonej zawartości wody w próbce przy określonej wydajności suszarni. Wilgotność końcowa, ostateczna, w plastiku – jest podstawową wartością całego procesu suszenia.

Podstawowe parametry procesu suszenia tworzyw sztucznych są następujące:

  • początkowa wilgotność materiału;
  • temperatura początkowa materiału;
  • temperatura „nośnika” ciepła;
  • prędkość „nośnika” ciepła;
  • wilgotność „nośnika” ciepła na wyjściu z suszarni;
  • końcowa wilgotność materiału.
Wyżej wymienione parametry definiują zakres wyposażenia suszarni, umożliwiającej na ciągły i bardzo precyzyjny pomiar wilgotności arkusza tworzywa sztucznego, temperatury i wilgotności powietrza, jako „nośnika” ciepła odbierającego wilgoć z plastiku.

Czytaj więcej: Suszarki 23Reportaże

Forum

Alphaplast

Zatykanie systemów gorących kanałów. 2021-02-16

Sg_1992

Czyszczenie układu uplastyczniającego wtryskarki 2021-02-11

Mariuszklodz

Własna firma produkcyjna 2021-01-14

Erni43l

Poszukiwany/poszukiwana: osoba z wiedzą o recyklingu PET 2021-01-13

Piotrekente

Czas cyklu 2021-01-01