System termicznego przekształcania i wykorzystania odpadów działa źle

System termicznego przekształcania…
Energia odnawialna, czyli termiczne wykorzystanie odpadów w warunkach krajowych było tematem konferencji zorganizowanej przez Krajową Izbę Gospodarczą, Polski System Recyklingu Organizację Odzysku oraz Fundację Plastics Europe Polska.

Konferencja ściągnęła przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, biznesu, organizacji pozarządowych oraz naukowców. W jej trakcie skupiono się m.in. na wskazaniu licznych opóźnień w dziedzinie krajowej gospodarki odpadami i możliwych skutkach tego rodzaju zaniedbań w najbliższej przyszłości.

Zdaniem uczestników sytuacja jest poważna. Z termicznego wykorzystania odpadów dla wytwarzania energii odnawialnej nie korzysta się prawie w ogóle, albo korzysta na bardzo małą skalę. Dlatego też, Polska nie ma już czasu na dalsze zwlekanie z podjęciem konkretnych decyzji i działań w tym zakresie, ponieważ może to kosztować kraj utratę celowej pomocy Unii Europejskiej nawet w wysokości 3 mld euro. Tym samym więc eksperci wskazali na konieczność i realne możliwości wykorzystania odpadów w procesie spalania i współspalania w najbliższych latach.

Podczas spotkania sygnalizowano również potrzebę szerszego włączania społeczeństwa w odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami, w tym rzetelną politykę informacyjną. - Konferencja podsumowała stan krajowej gospodarki odpadami i ważne problemy do pilnego rozwiązania. Opóźnienia w tej dziedzinie sięgają obecnie 10 - 12 lat, a koszty dalszego braku konkretnych działań mogą zamknąć się kwotą kilku miliardów euro. Obecnie brakuje woli politycznej do podjęcia niezbędnych decyzji w sprawie systemu gospodarki odpadami w Polsce. Nie ma także rzeczowego dialogu na temat termicznego przekształcania i wykorzystania odpadów. Polska jest w ogonie Europy jeśli chodzi o stosowanie odpadów jako źródła energii, mimo że są dostępne technologie i środki unijne na ten cel - mówi Krzysztof Kawczyński, Prezes Polskiego Systemu Recyklingu Organizacji Odzysku, jeden z inicjatorów konferencji.

Jego zdaniem, to nie ekolodzy, a unikanie otwartego dialogu i brak determinacji w podejmowaniu niezbędnych decyzji są przyczyną braku efektów.

Jednym z celów konferencji było też zainicjowanie publicznej debaty na tematy związane z gospodarką odpadami. Obecnie najważniejszymi problemami, jakie stoją przed administracją rządową i samorządami gmin jest efektywne gospodarowanie odpadami oraz współpraca z mieszkańcami, od których zależy powodzenie całego systemu.