System walców wygładzających firmy Reifenhäuser

System walców wygładzających… Inspiracją dla twórców systemu Mirex MT z firmy Reifenhäuser Cast Sheet Coating były współczesne obrabiarki CNC, odznaczające się precyzją i wysokim stopniem automatyzacji. Podobnie jak tamte rozwiązania, system walców wygładzających Mirex MT posiada zdigitalizowany układ sterowania, a jednocześnie wyposażony jest w przemyślane rozwiązania mechaniczne.

Wielkości szczelin w nowej technologii ustawiane są w panelu sterowania i wprowadzane automatycznie do procesu produkcji, nawet w czasie jego trwania. W przeszłości każda zmiana parametrów odbywała się metodą prób i błędów po zatrzymaniu całej linii. W systemie Mirex MT do zmiany wystarczy ustawienie odpowiedniej wartości, zaś producent gwarantuje całkowitą powtarzalność ustawień.

Wysoki poziom automatyzacji przekłada się bezpośrednio na jakość produkowanej folii oraz koszty produkcji. Uzyskanie jednolitej grubości folii oznacza jednocześnie znaczne oszczędności surowca. Z kolei wygodny układ sterowania pozwala na zaoszczędzenie nawet 75 proc. czasu zużywanego niegdyś na wprowadzenie nowych parametrów produkcji.

Także pod względem ekologii nowe rozwiązanie okazuje się korzystne. Producent zwraca uwagę na trzy ważne punkty pozwalające na uzyskanie zysku dla środowiska i przetwórców: brak pomp hydraulicznych, poprawa efektywności napędów oraz odejście od energochłonnego przestawiania parametrów. Pominięcie systemu hydraulicznego pozwala stosować system Mirex MT w aplikacjach wymagających warunków clean room.


Co istotne, w technologii Mirex MT zastosowano mechatroniczną jednostkę napędową dla systemu walców wygładzających oraz system nastawu szczelin. Pozycja kątowa pierwszego walca wygładzającego może być zmieniana o 30 st. za pomocą urządzenia nastawczego X-Y. Specjalne rozmieszczenie napędów pozwala na zachowanie jednolitej grubości folii.

System Mirex MT został po raz pierwszy zaprezentowany na targach K 2013 w Düsseldorfie. W 2014 rozwiązanie zostało nagrodzone medalem podczas kieleckich targów Plastpol.

Mirex MT


Czytaj więcej:
Folia 385
Wideo 168