Systemy chłodzenia ONI

Systemy chłodzenia ONI Właściwy wybór technologii i zakresu temperatur znacznie obniża koszty produkcji wody chłodniczej. Dzięki oszczędnym rozwiązaniom systemowym umożliwiającym utrzymanie kosztów na minimalnym poziomie, można w znaczny sposób uniezależnić się od dramatycznie rosnących cen energii i surowców do jej produkcji.

Do producentów niezawodnych, energooszczędnych i zaawansowanych technologicznie systemów chłodzenia oraz odzysku ciepła dla maszyn do przetwórstwa tworzyw sztucznych należy firma ONI Wärmetrafo GmbH, która kładzie szczególny nacisk kładzie na zminimalizowanie zużycia energii elektrycznej i maksymalne wykorzystanie dostępnej energii cieplnej.

Zakres usług świadczonych przez ONI obejmuje na dzień dzisiejszy zarówno planowanie, konstrukcję, montaż, jak i dostawę gotowego układu „pod klucz”. Firma produkuje pełen typoszereg urządzeń, od małych agregatów chłodniczych, po duże systemy przemysłowe, włączając w to cały osprzęt niezbędny do chłodzenia maszyn i narzędzi, rekuperacji ciepła, obsługi pomieszczeń klimatyzowanych i czystych, sprężonego powietrza i regulacji temperatury. Urządzenia chłodzące obsługują zakres wydajności chłodzącej od 5 do 150 000 kW.

ONI-Wärmetrafo GmbH wspiera klientów na wszystkich etapach projektowania i wykonania inwestycji. W efekcie udaje się zapewnić optymalne współdziałanie pomiędzy:
  • planowaniem hali i projektem budowlanym,
  • instalacjami chłodniczymi,
  • ogrzewaniem pomieszczeń biurowych oraz socjalnych,
  • klimatyzacją oraz wentylacją hal produkcyjnych,
  • wytwarzaniem powietrza sprężonego,
  • podgrzewaniem wody użytkowej.

Instalacje do chłodzenia maszyn

Przy wyborze instalacji chłodniczej w grę wchodzi wiele aspektów, które decydują o optymalnym zużyciu energii, jak również pozwalają zabezpieczyć środowisko naturalne. Firma ONI specjalizuje się w systemach chłodzenia opartych w 100% na wodzie. Dzięki temu odbiorcy urządzeń nie muszą zabezpieczać się przed wyciekami medium z glikolem z systemu chłodzenia.

Centrala techniczna systemu chłodzenia

Centrala techniczna systemu chłodzenia

Warto nadmienić, że każdorazowo przy projektowaniu systemu chłodzenia ONI doradza swoim klientom optymalną dla ich produkcji temperaturę medium. Firma skupia się na tym, by w danych warunkach zastosować najwyższą bezpieczną temperaturę wody chłodzącej. W takim przypadku dokładnie wyliczane są nakłady energii, jakie użytkownik może zaoszczędzić. Co więcej, energię chłodzącą można wytwarzać przy zastosowaniu chłodni wentylatorowych wykorzystujących chłodne powietrze zewnętrzne. System odciążenia zimowego oparty na zastosowaniu chłodni wentylatorowych może zastąpić nawet 75% kosztownego czasu pracy zwykłego agregatu ziębniczego.
Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw
 

Maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych

Polska, 52-407 Wrocław, Kwiatkowskiego 5a