Systemy pakowania jednostkowego MAP

MAP to jedna z popularniejszych technik pakowania. Ważną rolę odgrywają tu konkretne systemy wykorzystywane w tej metodzie.

Technologia MAP ((ang. Modified Atmosphere Packaging), czyli opakowania ze zmodyfikowaną atmosferą to jedna z technik pakowania. Wprawdzie powstała już ponad 30 lat temu, to jednak od tego czasu jest stale unowocześniania i wzbogacana. Stosowana jest oczywiście z powodzeniem również w naszym kraju.

MAP wykorzystuje się przy hermetycznym pakowaniu produktów spożywczych w folię. Metoda polega na stworzeniu opakowania ze zmodyfikowaną atmosferą, czyli takiego, w którym zmieniono powietrze. Pomaga to w wydłużeniu dopuszczalnego okresu przechowywania produktu.

Bardzo ważne zadanie przy tej technologii odgrywają konkretne systemy pakowania stosowane w technice MAP. W Polsce stosuje się ich kilka. Obejmują one pakowanie w uprzednio wykonane torebki w urządzeniu - w tzw. komorowym; pakowanie w uprzednio wykonane tacki, pakowanie do opakowań wgłębnie formowanych (termoformowanych), z folii sztywnych lub giętkich, w urządzeniu jednocześnie przeznaczonym do napełniania i zamykania (rys. 3); pakowanie do opakowań z folii giętkich w postaci torebek formowanych w urządzeniu tradycyjnie zwanym flow pack jednocześnie przeznaczonym do napełniania i zamykania.

We wszystkich przypadkach zamknięcie opakowań przez zgrzewanie, poprzedzone jest zastąpieniem w opakowaniu powietrza mieszaniną gazów o wymaganym dla pakowanego produktu składzie.

Warto przybliżyć kilka wymienionych rozwiązań.

Analizując komorowy system pakowania MAP należy wyróżnić kilka jego właściwości. Mamy tu bowiem odpowiednią strefę napełniania torebki produktem. Napełniona torebka zamykana jest przez zgrzewanie w komorze, w której powietrze zastąpiono mieszaniną gazów o wymaganym składzie. Na koniec gotowe i zamknięte opakowanie napełnione jest produktem w atmosferze mieszaniny gazów

Jeśli chodzi natomiast o system pakowania w uprzednio wykonane tacki, to po napełnieniu takiej tacki produktem następuje bezpośrednie jej zgrzewanie z górną częścią opakowania. Inne stosowane w tym systemie rozwiązanie może stanowić zamknięcie tacki w szczelne, zgrzewane owinięcie.

W tej metodzie pakowania MAP po napełnieniu produktem dostarczanych do maszyny gotowych tacek, w narzędziu zgrzewającym przed zamknięciem opakowania następuje ewakuacja powietrza i wprowadzenie mieszaniny gazów. Do obsługi zadań w tym systemie wykorzystywane są maszyny, tzw. trysealerary.

Trzeci z systemów oznaczający pakowanie do opakowań wgłębnie formowanych (termoformowanych), z folii sztywnych lub giętkich, w urządzeniu jednocześnie przeznaczonym do napełniania i zamykania działa w sposób równie nieskomplikowany.

W tym samym urządzeniu podgrzana do wymaganej temperatury folia jest wgłębnie formowana. Następnie do uformowanej dolnej części opakowania wprowadzany jest produkt, a w narzędziu zgrzewającym, z którego odprowadzane jest powietrze i doprowadzana jest mieszanina gazów. W efekcie tego następuje zamknięcie opakowania przez zgrzewanie, przy wykorzystaniu folii przeznaczonej na część górną opakowania. Maszyny wykorzystywane w tym systemie nazywane są potocznie maszynami rolowymi.

Szacunki pokazują, że za sprawą technik MAP można zwiększyć długość przechowywania produktu o 50 - 500 proc. By podkreślić zalety MAP często podaje się przykład, w którym sklep oferujący co dziesięć dni produkty o okresie przechowywania trzech dni i nie pakowane techniką MAP będzie mógł obsłużyć tylko jedną trzecią swoich klientów. Dla porównania tę samą żywność w opakowaniu z MAP, ale już z dziesięciodniowym okresem przechowywania będą mogli nabyć wszyscy klienci danego sklepu.

Czytaj więcej: Opakowania 1108