Szkło jako materiał opakowaniowy + komentarz

Szkło jako materiał opakowaniowy…
Organizacja FEVE, zrzeszająca producentów opakowań szklanych, przeprowadziła badania preferencyjne wśród konsumentów. Dotyczyły one szkła jako materiału opakowaniowego i tego jak jest ono postrzegane przez konsumentów.

Badanie objęło 17 europejskich krajów, w tym Polskę. Ankieta wskazała, że europejscy konsumenci preferują szkło, chociaż nie jest ono tak rozpowszechnione jak by tego oczekiwali. Niekiedy mają wręcz problem z tym, żeby nabyć swój produkt w opakowaniu szklanym. Niemal trzy czwarte z nich (74 proc.) zarekomendowałoby szkło jako lepszy od innych konkurencyjnych materiał opakowaniowy.
W Polsce ta rekomendacja wyniosła 89 proc. i jest jedną z największych w Europie. Szkło jest też postrzegane jako najbardziej „zielony” materiał opakowaniowy. Jako najbardziej przyjazny środowisku materiał opakowaniowy widzi szkło ponad połowa europejskich konsumentów.

Ankietowanym zadano pytanie. Poproszono ich by spośród wielu materiałów opakowaniowych wskazać te najbardziej i najmniej przyjazne dla środowiska. Wśród najbardziej przyjaznych środowisku wymieniano opakowania szklane (47 proc. wskazań), kartonowe (34 proc.), z tworzyw sztucznych (7 proc.), opakowania typu bag in box (5 proc.). Zdaniem ankietowanych najmniej przyjazne środowisku okazały się natomiast opakowania tworzywowe (50 proc.), metalowe pojemniki (16 proc.), metalowe puszki (12 proc.), opakowania bag in box (9 proc.), opakowania kartonowe (8 proc.), opakowania szklane (5 proc.).


Na to samo pytanie Polacy odpowiedzieli podobnie jak europejska reszta. W ich ocenie w zestawieniu najbardziej przyjaznych środowisku opakowań dominują szklane (46 proc. wskazań) i kartonowe (36 proc.). Najmniej przyjazne to z kolei wedle naszych rodaków opakowania z tworzyw sztucznych (65 proc.) i opakowania metalowe (10 proc.).

Szkło zostało też uznane za materiał generujący najmniejszą ilość zanieczyszczeń (32 proc. w Europie i 27 proc. w Polsce). Tworzywa oceniono natomiast jako materiał generujący największą ilość zanieczyszczeń (71 proc. w Europie i 75 proc. w Polsce). Zero procent w tym pytaniu oznaczało, że materiał nie generuje zanieczyszczeń , a 100 proc., że generuje maksymalną ich ilość.

To na co twórcy ankiety z FEVE zwrócili szczególną uwagę przy analizie otrzymanych danych, to fakt, że konsumenci nie postrzegają szkła jako będącego tak „zielonym”, jak w rzeczywistości ono jest. Innymi słowy, chociaż udowodnili, że oceniają szkło za przyjazne środowisku, to jednak nie w takim stopniu w jakim faktycznie ono jest przyjazne. Pomimo, że można je poddać recyklingowi w 100 proc. i nieskończoną ilość razy, to badani nadal uważają, że istnieje pewna składowa część szkła, której nie można skierować do recyklingu.

W badaniu chciano też sprawdzić świadomość konsumentów w odniesieniu do ryzyka interakcji pomiędzy produktem a opakowaniem. W ocenie badanych największe ryzyko takiej interakcji występuje przy pakowaniu żywności w opakowania z tworzyw sztucznych (57 proc. to średnia europejska, wśród Polaków takie zdanie miało 53 proc. przepytywanych). Najmniejsza interakcja przypisana została szkłu (uznało tak 12 proc. konsumentów w Europie i 9 proc. Polaków). Panuje więc przekonanie, że ryzyko interakcji pomiędzy opakowaniem szklanym a jego zawartością jest bardzo ograniczone.